Одржани семинари

Семинар ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА

   

Као и претходних година Савез рачуновођа и ревизора Србије и Рачуноводствена пракса организују семинар о попису и припреми за састављање финансијских извештаја и другим актуелним темама.

 

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА

 

KОНТИНУИРАНA ЕДУКАЦИЈA

 
За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији

   

МЕСТО

САЛА

ДАТУМ (2016)

Суботица

Хотел „Патриа"

28. новембар

Пирот

Event centar „Bianca"

28. новембар

Сомбор

Народно позориште

29. новембар

Пожаревац

Центар за културу

29. новембар

Панчево

Културни центар „Панчево"

30. новембар

Зрењанин

Хотел „Војводина"

30. новембар

Нови Сад

Хотел „Парк"

1. децембар

Крагујевац

Хотел „Крагујевац"

1. децембар

Београд

Дом синдиката - велика сала

2. децембар

Вршац

Хотел „Србија"

2. децембар

Ниш

Хотел „Видиковац"

5. децембар

Ср. Митровица

Скупштина општине

5. децембар

   

Семинар у свим местима почиње у 10:00 часова 

 

Професионални чланови који су измирили чланарину за 2016. годину, а нису преузели издање: "IFAC-ОВ ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ",  могу га преузети на семинару, као и чланови који нису измирили  чланске обавезе а то учине до почетка семинара.

 

Програм семинара

 
1.   Нови прописи и актуелне теме
2.   Припреме за састављање годишњег финансијског извештаја (попис имовине и обавеза, усаглашавање међусобних потраживања и обавеза, отпис потраживања и др.)
3.   ПДВ евиденције
4.   Актуелни порески прописи
5.   Одговори на питања

   

Присуство семинару је бесплатно за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе за 2016. годину и претплатнике приручника Рачуноводствена пракса

   

Учесници, који нису претплатници, материјал за семинар (РП 21-22/2016) могу купити по цени од 6.200 дин.

 

Додатне информације: (011) 3345-007, 3344-405, 3239-444

 


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste