Одржани семинари

48. традиционални Симпозијум на Златибору - НОВИНЕ У МСФИ И МСФИ ЗА МСП И ИЗВЕШТАВАЊЕ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ЕНТИТЕТА

48. традиционални
Симпозијум на Златибору
(25-27. мај 2017)

 


НОВИНЕ У МСФИ И МСФИ ЗА МСП И ИЗВЕШТАВАЊЕ
О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ЕНТИТЕТА

 

 

 

 

Пријава учешћа за Симпозијум

 

 

Теме по данима

 

Први дан (четвртак 25. мај 2017. у 10:00)
Измене и новодонети МСФИ

 

 

1. др Жељко Шевић, др Зоран Шкобић: Значај и предности примене МСФИ на финансијско извештавање у Републици Србији
2. мр Предраг Петровић: Примена МСФИ 9 - Финансијски инструменти
3. др Весна Нешић: Примена МСФИ 15- Приходи
4.  др Рада Стојановић, Тања Шкобић, master ekon.: Рачуноводствени третман лизинга у контексту новог МСФИ 16
5. др Бојан Савић: Рефлектовање пословног модела предузећа на финансијске извештаје
6. Момчило Милошевић, master ekon.: Приносна метода као техника вредновања економске вредности производног привредног друштва
7. др Јелена Пољашевић, мр Ненад Нешић: Приближавање МСФИ за МСЕ пуним МСФИ путем актуелних измена

 

Други дан (петак 26.мај 2017. у 9:00)
Измене МСФИ за МСП и пословање јавних предузећа

 

1. др Благоје Новићевић: Порез на резултат и финансијски извештаји опште намене
2. др Рада Стојановић: Импликације примене модела ревалоризације на извештавање у складу са МСФИ за МСП
3. др Бојана Вуковић, др Мирко Андрић: Финансијско извештавање и анализа перформанси јавних предузећа у Републици Србији
4. Дејан Младеновић: Управљачка структура јавних предузећа
5. др Душко Шњегота: Управљање непокретном имовином јавних предузећа

6. Тамара Микић, Зоран Килибарда: Јавна предузећа у систему јавних набавки Републике Србије
7. др Љубица Андријевић Јанковић: Ефекти ревизије финансијских извештаја на управљање имовином јавних предузећа
8. мр Биљана Јосиповић Родић: Програм пословања јавних предузећа у функцији унапређења перформанси
9. мр Снежана Цицо, Милорад Муникравић: Периодично финансијско извештавање у функцији пословног одлучивања предузећа у реструктуирању

 

Трећи дан (субота 27.мај 2017 у 9:00)
Округли сто на актуелне теме
Питања и одговори

  

Повлашћене цене смештаја за учеснике Симпозијума

 

више информација можете добити на тел: 011 / 3233 088, факс: 3231 220

 

 


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste