Одржани семинари

Специјалистички курс Интерна ревизија у савременим технолошким условима

   

Организује специјалистички курс

 

ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА У САВРЕМЕНИМ
ТЕХНОЛОШКИМ УСЛОВИМА

 

TEMA КУРСА 

Интерна ревизија, као активност усмерена на побољшање и унапређење корпоративног управљања, управљања ризицима и система интерних контрола добија све већи значај у данашњем пословном окружењу.

У савременим условима интерна ревизија не може бити ефективна и ефикасна без спровођења активности испитивања и процене информационе инфрастуктуре, ИТ интерних контрола, интегритета и безбедности података и процеса.

 

КОМЕ ЈЕ ОВАЈ КУРС НАМЕЊЕН

Намењен је интерним и екстерним ревизорима, интерним контролорима, ИТ ревизорима, специјалистима за процену и управљање ризицима који желе да одрже корак са дигиталним светом који се стално мења и све комплекснијим информационим технологијама и системима.

 

САДРЖАЈ КУРСА

Курс Интерна ревизија у савременим технолошким условима је базиран на серији приручника Global Technology Audit Guide (Општи технолошки ревизијски водич) објављених од стране Института интерних ревизора (The Institute of Internal Auditors - IIA) из Сједињених Америчких Држава.

  

Курс обезбеђује свеобухватан преглед потенцијалних и постојећих ИТ ризика као и мера да се превазиђу ти ризици успостављањем ефикасних интерних контрола и процедура интерне ревизије.

 

Кроз тродневни, интензивни и ка пракси усмерен рад, обухваћене су следеће области: 

1.         ИТ контроле

2.         Контроле управљања ИТ променама и ажурирањима ("patches")

3.         Континуирана ревизија: уверавања, надзор и процена ризика 

4.         Менаџмент ИТ ревизије

5.         Управљање и ревизија ризика за приватност података 

6.         Управљање и ревизија ИТ слабости

7.         ИТ поверен трећим лицима ("IT Outsourcing")

8.         Ревизија апликативних контрола

9.         Идентитет и управљање приступом

10.       Управљање пословним континуитетом

11.       Развој плана ИТ ревизије

12.       Ревизија ИТ пројеката

13.       Превенција и детекција превара у аутоматизованом свету

14.       Ревизија апликација корисника

15.       Управљање информационом безбедношћу

16.       Технологије анализе података

17.       Ревизија ИТ управљања

18.       Процена ризика за безбедност ИТ окружења: три линије заштите

19.       Разумевање и ревизија мобилних "смарт" уређаја

 

ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА

Одржавање курса 20. (четвртак), 21. (петак) и 27. (четвртак) април 2017. од 10 до 15 часова у сали Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Његошева 19.

 

УСЛОВИ УЧЕШЋА

Накнада за учешће на курсу и пратеће материјале је 15.000 динара (плус ПДВ). За другог учесника из исте фирме попуст 10%, за трећег и накнадне учеснике из исте фирме 20% попуста. Сви учесници добијају потврду о завршетку курса.

 

Програм курса са пријавом учешћа

   

Додатне информације: (011) 3343140, 3344589
itkurs@srrs.rs 


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste