Одржани семинари

XV САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА


21-23. септембар 2017, Златибор,
хотел "Палисад"

 

(20. септембар - регистрација и смештај учесника, коктел добродошлице)

 

XV САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ
(БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

 

- КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ -

 

Новине у радном праву, платама и накнадама; Закон о буџетском систему; Екстерна - државна ревизија и интерна ревизија и контрола; Буџетска инспекција; Јавне набавке; Примена МРС ЈС

 

 

  

 

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

 

21. септембар (четвртак) од 10:00 - 14:00 - хотел „Палисад"

 

• Новине у прописима, програмско планирање са капиталним пројектима и извештавање о учинку програма
• Досадашња искуства - најчешће неправилности у ревизији система локалне власти
• Одговорност органа управљања јавних предузећа у финансијском планирању и извештавању
• Актуелности у практичној примени прописа - извештавање, јавна својина, порез на добит
• Одговори на питања

   

22. септембар (петак) од 09:30 - 13:30 - хотел „Палисад"

 

• Буџетска инспекцијска контрола и примена новог Закона о општем управном поступку 
• Поступање буџетске инспекције у казненим поступцима
• Примена Закона о раду - зараде и друга новчана примања запослених и других радно-правних прописа запослених у јавном сектору - зараде/плате и друга новчана примања
• Искуства у примени Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Закона о систему плата запослених у јавном сектору
• Одговори на питања

   

23.септембар (субота) од 09:30 - 12:30 - хотел „Палисад"

 

•  Оквирни споразум и правила поступања приликом закључења уговора на основу оквирног споразума
•  Услови и начин спровођења Централизованих јавних набавки
•  Правилно утврђивање испуњености процесних претпоставки за поступање по захтеву за заштиту права
•  Одговори на питања

ПРЕДАВАЧИ

 

 др Душко Пејовић, Врховни државни ревизор Сектора за ревизију буџета локалних власти
 Бојана Потежица, експерт у области радних односа, плата/зарада и других примања запослених
 Тамара Микић, виши саветник у Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки
 Милан Стефановић, еминентни стручњак за инспекцијски надзор
 Зоран Килибарда, виши саветник - помоћник уредника приручника „Рачуноводствена пракса" за јавни сектор
 Дејан Младеновић, самостални саветник

   

Пријава за XV САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА 

  

 

за 1-3 учесника

за 4 и више учесника

Претплатници Рачуноводствене праксе

13.900

10.425

Остали учесници

19.900

14.925

   

За све учеснике: коктел добродошлице, свечана вечера, музички програм и излет (опционо).

 

25% попуста на 4 и више учесника

   

Текући рачун предузећа Рачуноводство д.о.о.: 170-30004273000-93 
позив на број 18 - Ваш ПИБ

 

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 18 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији

   

Додатне информације: (011) 3238-611 и (011) 3344-405

 


Детаљан програм и пријава учешћа

НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste