Одржани семинари

XVIII ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР


 

XVIII ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР НА ЗЛАТИБОРУ

 

21-23. септембар 2017, Конгресни центар "Србија"
(20. септембар - регистрација и смештај учесника, коктел добродошлице)

 

ПРИМЕНА АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ

 

- КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ -

 

 

 

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

• Увођење Прегледа обрачуна ПДВ и друге ПДВ актуелности

• Закон о порезу на добит правних лица - актуелности

• Измене МСФИ за МСП које се примењују у 2017. години и друге
  рачуноводствене актуелности

• Актуелности у примени закона о раду

• Зараде и друга лична примања

• Фискалне касе - отклањање грешака и друге актуелности

• Девизни прекршаји и актуелности из девизног пословања

• Избегавање двоструког опорезивања

• ЗПППА - пореска контрола, жалбе, другостепени поступак и управни спор

• Статусна промена издвајање

 

ПРЕДАВАЧИ

Чланови редакције приручника "Рачуноводствена пракса" и представници државних органа и институција

                           

Пријава за XVIII Јесењи семинар 

 

 

за 1-3 учесника

за 4 и више учесника

Претплатници Рачуноводствене праксе

16.900

12.675

Остали учесници

23.900

17.925

   

За све учеснике: коктел добродошлице, свечана вечера, музички програм и излет (опционо).

 

25% попуста на 4 и више учесника

 

Текући рачун предузећа Рачуноводство д.о.о.: 170-30004273000-93 
позив на број 18 - Ваш ПИБ

 

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 18 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији

   

Додатне информације: (011) 3238-611 и (011) 3344-405

 


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste