Одржани семинари

Семинар Спровођење пописа имовине и обавеза, радно-правни статус и плате запослених и припреме за састављање финансијских извештаја корисника јавних (буџетских) средстава

 

Организују једнодневни семинар, за именована, постављена и запослена лица
у државним и органима локалне власти, установама и јавним службама

 

Спровођење пописа имовине и обавеза, радно-правни статус и плате запослених и припреме за састављање финансијских извештаја корисника јавних (буџетских) средстава

 

KОНТИНУИРАНA ЕДУКАЦИЈA

  

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији

 

МЕСТОСАЛАДАТУМ - 2017.
ВршацВелика сала град Вршац,
Трг победе 1
14. новембар
НишХотел „Видиковац"15. новембар
Нови СадХотел „Парк" - амфитеатар16. новембар
АпатинСала СО Апатин,
Српских владара 29
17. новембар
КрагујевацПозориште за децу, Трг слободе 120. новембар
БеоградСава Центар (сала 15, први спрат)22. новембар

  

Предавања, у свим местима, почињу у 10:00 часова

       

Професионални чланови који су измирили чланске обавезе за 2017. добијају поштом материјале:

• ИЗМЕНЕ МСФИ за МСП И НОВОДОНЕТИ МСФИ
ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНЦИЈАМА ПДВ И ПОПДВ ПРИЈАВИ

 

 

  

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

 

1. Нови, измењени прописи и друге актуелне теме
2. Електронска архива и документација; (Не)обавезност употребе печата
3. Припреме за састављање финансијских извештаја код корисника јавних средстава
4. Актуелни рачуноводствени и порески прописи
5. Одговори на питања

Присуство семинару је бесплатно за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе за 2017. годину и претплатнике приручника Рачуноводствена пракса

Учесници, који нису претплатници, материјал за семинар
(РП 21-22/2017) могу унапред уплатити по цени
од 6.200 дин.
на текући рачун:
145-3232-76

  

Чланови који измире чланске обавезе, могу учествовати на семинару уз потврду о уплати чланарине, а материјали ће им бити достављени поштом, одмах по уплати.

 

Више информација на тел: 011 / 3344 405, 3345 007, факс: 3231 220


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste