Одржани семинари

Семинар Примена нових пореских прописа

  

"Рачуноводствена пракса" организујe саветовање о примени нових пореских прописа

 

ПРИМЕНА НОВИХ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА

  

МестоСалаДатум
БеоградСава Центар, ул. Милентија Поповића 918.12.2017.
Нови СадХотел "Парк", ул. Новосадског сајма 3520.12.2017.

   

Семинар почиње у 10.00 часова

 

Материјал за семинар је приручник "Рачуноводствена пракса" бр. 23/2017.

 

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

 

1. Измене и допуне Закона о ПДВ
2. Измене и допуне Закона о порезу на добит правних лица
3. Измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана
4. Измене и допуне Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
5. Измене и допуне Закона о раду
6. Нови Закон о финансијској подршци породици са децом
7. Измене и допуне Закона о републичким административним таксама
8. Обрачунавање и плаћање акцизе на производе добијене прерадом нафте
9. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
10. Одговори на питања

  
За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 6 поена по Правилнику и међународним стандардима о континуираној едукацији

    

УСЛОВИ УЧЕШЋА

 

Котизација за учешће на семинару за претплатнике приручника "Рачуноводствена пракса" и чланове Савеза РР Србије 
(који су измирили чланске обавезе за 2017.)
3.000 дин.
Котизација (са материјалом) за учешће на семинару за остале заинтересоване7.200 дин.

   

Све цене су исказане са урачунатим ПДВ

 

Предрачун за уплату котизације за учешће на семинару

 

Уплате се могу вршити на текући рачун
предузећа Рачуноводство д.о.о:  145-3232-76

  

Додатне информације на тел: 011 / 3233 088, факс: 3231 220


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste