Одржани семинари

Саветовање Годишњи финансијски извештај по прописима буџетског рачуноводства

БЕСПЛАТНО САВЕТОВАЊЕ ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

 

   

ОРГАНИЗУЈУ ЈЕДНОДНЕВНО САВЕТОВАЊЕ ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

 

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

 

МестоСалаДатум
НишХотел "Видиковац", мала сала06.02.2018.
КрагујевацПозориште за децу (Трг слободе бр. 1)07.02.2018.
СомборСкупштинска сала у згради Жупаније08.02.2018.
Нови СадХотел Парк, сала I09.02.2018.
ВршацС.О. Вршац, велика сала12.02.2018.
БеоградСава Центар, сала 15/I13.02.2018.

   

ПРЕДАВАЊА У СВИМ МЕСТИМА ПОЧИЊУ У 10:00 ЧАСОВА

 

Присуство саветовању је бесплатно за претплатнике приручника РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА, уз пропуснице које се добијају у приручнику број 2-3/2018.

 

Присуство саветовању бесплатно је и за чланове Савеза РР Србије који су измирили чланске обавезе за 2017.

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство саветовању евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији.

   

ТЕМЕ САВЕТОВАЊА

 

09:30 - 10:00  Евидентирање учесника
10:00 - 11:45  Актуелности у законској регулативи која се примењује у јавном сектору

 

- Измене Закона о буџетском систему;

- Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину;

- Измене Закона о систему плата запослених у јавном сектору;

- Усвојен је Закон о запосленима у јавним службама

- Обавеза регистровања фактура привредних субјеката према Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;

- Продужен рок за подношење накнадног захтева за упис права јавне својине, предмет извршења на могу бити ствари здравствених установа и друге измене у Закону о јавној својини;

- Доношење и објављивање финансијског и плана јавних набавки за 2018.

 

11:45 - 12:15  ПАУЗА
12:15 - 13:15  Припрема, састављање и достављање годишњег финансијског извештаја и Порез на добит код недобитних организација
13:15   ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

  

Остали учесници плаћају само накнаду за материјал за саветовање (РП 4-5/2018) на т.р. предузећа Рачуноводство д.о.о., 145-3232-76, Expobank а.д. у износу од 6.200 дин. са урачунатим ПДВ.

  

За све информације можете се обратити на тел: 011 / 3237-139, 3344 405


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste