Одржани семинари

Бесплатан семинар за претплатнике РП и чланове СРРС - ПРИМЕНА ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ И ДРУГИХ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА

БЕСПЛАТАН СЕМИНАР ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ РП И ЧЛАНОВЕ САВЕЗА РР СРБИЈЕ

Савез рачуновођа и ревизора Србије и Рачуноводствена пракса организују бесплатан семинар за претплатнике РП и чланове Савеза РР Србије

ПРИМЕНА ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ И ДРУГИХ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА

МЕСТОСАЛАДАТУМ (2018)
НишХотел "Видиковац"14. јун
ВршацХотел "Србија"15. јун
КрагујевацХотел "Крагујевац"18. јун
БеоградКомбанк дворана (некадашњи Дом синдиката)19. јун
Нови СадХотел "Парк"20. јун
ЗрењанинХотел "Војводина"21. јун
СуботицаХотел "Патриа"22. јун

Семинар у свим местима почиње у 9:00 часова 

   

Програм семинара

 

1.         Примена Правилника о прегледу обрачуна ПДВ
2.         Везивање прегледа обрачуна ПДВ са књигама улазних и излазних рачуна и осталим ПДВ евиденцијама
3.         Измене Прегледа обрачуна ПДВ
4.         Попуњавање прегледа обрачуна ПДВ
·           Промет ослобођен ПДВ са правом одбитка
·           Промет ослобођен ПДВ без права одбитка
·           Опорезиви ПДВ
·           ПДВ обрачунат за промет другог лица
·           Посебни поступци опорезивања
·           Увоз добара
·           Набавке од пољопривредника
·           Набавке добара и услуга сем од пољопривредника
·           Укупно обрачунати ПДВ, претходни порез и пореска обавеза
5.         Измене Закона о ПДВ које се примењују од 1. јула
6.         Измене Закона о пореском поступку и пореској администрацији
7.         Примена Закона о спречавању прања новца на рачуновође и ново ограничење готовинских трансакција
8.         Породиљско одсуство по новом закону
9.         Нов начин обрачуна пореза на доходак грађана на отпремнине и друга примања
10.       Одговори на питања

 

Присуство семинару бесплатно је за претплатнике приручника "Рачуноводствена пракса" уз пропусницу из броја 12-13/2018, као и за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе за 2018.

  

Остали учесници плаћају накнаду на т.р. предузећа Рачуноводство д.о.о., 145-3232-76, Expobank а.д. у износу од 6.200 дин. са урачунатим ПДВ.
Предрачун можете преузети овде.

     

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији

    

Информације: 011/3345 007, 3345 329


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste