Одржани семинари

XVI САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

  

XVI САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

   

20-22. септембар 2018, Златибор, хотел "Палисад"
(19. септембар - регистрација и смештај учесника, коктел добродошлице)

 

Новине у радном праву, платама и накнадама; Закон о буџетском систему; Екстерна - државна ревизија; 
Јавна својина; Буџетска инспекција; Јавне набавке; Примена МРС ЈС

   

- КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ -

 

   

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

 

20. септембар (четвртак) од 10:00 - 14:00 - хотел „Палисад"

 

•         Новине и измењени и допуњени прописи у јавном сектору

•         Јавна својина - прибављање, отуђење, закуп и улагање
•         Актуелности у практичној примени прописа - планирање, евиденција, извештавање

 

21. септембар (петак) од 09:30 - 14:00 - хотел „Палисад"

 

•         Питања од значаја за поступање буџетских инспекција

•         Најчешће неправилности у ревизији буџета локалних власти и његових корисника

•         Радно-правни статус, плате и накнаде запослених у јавном сектору, кроз примену основног и посебних прописа у области рада и радних односа

•         Ограничење у запошљавању и примена системских прописа у области рада, код корисника јавних средстава

 

22. септембар (субота) од 09:30 - 12:30 - хотел „Палисад"

 

•         Најчешће неправилности уочене од стране Републичке комисије приликом спровођења поступка јавне набавке

•         Доношење новог Закона о јавним набавкама

•         Цена у поступку јавне набавке

 

ПРЕДАВАЧИ

 

• др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције

• Проф. др Златко Стефановић, Правни факултет Универзитета Унион

• Бојана Потежица, експерт у области радних односа, плата/зарада и других примања запослених

• Тамара Микић, виши саветник у Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки

• Милан Стефановић, Стручни саветник за област надзора и контроле, Пројекат: "Јачање инспекцијског, управног и управно-судског надзора над инспекцијским надзором" - НАЛЕД

• Зоран Килибарда, виши саветник - помоћник уредника приручника „Рачуноводствена пракса" за јавни сектор

• други компентентни предавачи, представници државних органа и институција

 

   

 

за 1-3 учесника

за 4 и више учесника

Претплатници Рачуноводствене праксе

13.900

10.425

Остали учесници

19.900

14.925

  

25% попуста на 4 и више учесника

 

За све учеснике: коктел добродошлице, свечана вечера, музички програм и излет (опционо).

 

Организован аутобуски превоз из Сомбора (Сомбор-Златибор-Сомбор, полазак испред спортског центра "Соко" (Партизан) у 6:30, Новог Сада (Нови Сад-Златибор-Нови Сад, полазак из парка преко пута Мастер центра у 8:30) и Београда (Београд-Златибор-Београд, полазак из Његошеве 19, у 10:00). Заинтересовани се могу пријавити на: 011/3344-405

 

Пријава учешћа 
за саветовање
 

 

Повлашћене цене смештаја 
за учеснике јесењих семинара
 

Пратећи програм 
за учеснике јесењих семинара
 

 

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији

   

Додатне информације: (011) 3344-405, 3237-139 и 3345-007


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste