Одржани семинари

Семинар - Спровођење пописа имовине и обавеза, нови и прописи у припреми и припреме за састављање финансијских извештаја корисника јавних (буџетских) средстава

   

Организују једнодневни семинар, за именована, постављена и запослена лица
у државним и органима локалне власти, установама и јавним службама

 

Спровођење пописа имовине и обавеза, нови и прописи у припреми и припреме за састављање финансијских извештаја корисника јавних (буџетских) средстава

    

KОНТИНУИРАНA ЕДУКАЦИЈA

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији

 

МЕСТОСАЛАДАТУМ - 2018.
КрагујевацПозориште за децу, Трг слободе 114. новембар
НишХотел „Видиковац"15. новембар
СомборСвечана сала Градске управе у згради Жупаније19. новембар
ВршацВелика сала град Вршац, Трг победе 122. новембар
БеоградСава Центар (Јапански салон, први спрат)23. новембар
Нови СадХотел Парк, сала бр. 1, I спрат26. новембар

   

Семинар у свим местима почиње у 10:00 часова

 

Програм семинара

 

- Нови, измењени и прописи у припреми

- Актуелне обавезе корисника јавних средстава

- Припреме за састављање финансијских извештаја (Попис имовине и обавеза, усклађивања књиговодственог стања, обрачун амортизације и примери књижења резултата пописа...)

- Одговори на питања

 

Предавачи

 

- Зоран Килибарда, виши саветник - помоћник уредника приручника „Рачуноводствена пракса"
за јавни сектор

- други компентентни предавачи, представници државних органа и институција

 

Присуство на семинару је бесплатно за претплатнике приручника „Рачуноводствена пракса" уз пропусницу из броја 21-22/2018, као и за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе за 2018. годину, уз позив- пропусницу (достављену непосредно члановима)

Учесници који нису претплатници, материјал за семинар (РП бр. 21-22/2018) могу унапред уплатити по цени од 6.200 динара на текући рачун бр: 145-3232-76

  

Чланови који измире чланске обавезе, могу учествовати на семинару уз потврду о уплати чланарине.
  
Више информација на тел: 011 / 3237-139, 3345-007, 3343-140, факс: 3231 220


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste