Одржани семинари

Семинар - ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

БЕСПЛАТАН СЕМИНАР ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

 

   

Савез рачуновођа и ревизора Србије и Рачуноводствена пракса ОРГАНИЗУЈУ ЈЕДНОДНЕВНИ СЕМИНАР ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

 

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

    

KОНТИНУИРАНA ЕДУКАЦИЈA

   

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији

 

МестоСалаДатум
НишХотел "Видиковац", мала сала4.2.2019.
КрагујевацПозориште за децу, Трг слободе бр. 15.2.2019.
ВршацВелика сала град Вршац, Трг победе 16.2.2019.
Нови СадКонгресни центар "Мастер"7.2.2019.
БеоградСава Центар, (Јапански салон, I спрат)8.2.2019.
СомборСкупштинска сала град, управе у згради Жупаније11.2.2019.

   

Семинар у свим местима почиње у 10:00 часова

 

ТЕМЕ СЕМИНАРА

 

09:30 - 10:00    Евидентирање учесника
10:00 - 11:45     Актуелности у законској регулативи која се примењује у јавном сектору

    

- Измене Закона о буџетском систему;

- Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину;

- Измене системских и посебних закона о радно-правном статусу и платама запослених у јавном сектору;

- Измене Закона о јавној својини;

- Измене Контног плана за буџетски систем

- Доношење и објављивање финансијског и плана јавних набавки за 2019.

 

11:45 - 12:15    ПАУЗА
12:15 - 13:15    Припрема, састављање и достављање годишњег финансијског извештаја и Порез на добит код недобитних организација
13:15                ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА


Присуство на семинару је бесплатно за претплатнике приручника „Рачуноводствена пракса" уз пропусницу из броја 2-3/2019, као и за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе (за 2018. или 2019), уз позив-пропусницу (достављену непосредно члановима)

Учесници који нису претплатници, материјал за семинар (РП бр. 4-5/2019) могу унапред уплатити по цени од 6.200 динара на текући рачун бр: 145-3232-76

    

Информације: 011 / 3237-139, 3344 405, факс: 3231 220


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste