Одржани семинари

Континуирана едукација у 2019.

 

У складу са РОС 31 и чланом 6. Правилника о континуираној едукацији и Програмом континуираног усавршавања професионалних рачуновођа чланова Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Међународним стандардом континуиране едукације IES-7 и параграфом 130.1 - 130.6 IFAC-овог Етичког кодекса за професионалне рачуновође Савез организује континуирану едукацију. Усавршавање је прописано и чланом 49. Закона о раду.

 

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА
У 2019.

   

Професионално-стручно усавршавање рачуновођа

 

МЕСТОСАЛАДАТУМ (2019)
НишХотел "Видиковац"17. јун
ВршацХотел "Србија"17. јун
ПиротEvent centar Bianca18. јун
ЗрењанинХотел "Војводина"18. јун
ПанчевоКултурни центар Панчево19. јун
Нови СадХотел "Парк"19. јун
КрагујевацХотел "Крагујевац"20. јун
ПожаревацКултурни центар Пожаревац20. јун
Београд"Комбанк дворана" - некадашњи Дом синдиката21. јун
СуботицаХотел "Патриа"21. јун
СомборНародно позориште24. јун
Сремска МитровицаСкупштина општине Сремска Митровица25. јун

   

Семинар у свим местима почињу у 10:00

 

Програм семинара

 

1.     Новине у законским прописима и актуелности у вези са пореским прописима
2.     Актуелне измене МСФИ,  МСФИ за МСП и новодонети стандарди
3.     Специфичности рачуноводственог обухватања следећих  ставки у складу са МСФИ, МСФИ за МСП и Правилником за микро и друга правна лица:

 

- Приходи

- Некретнине, постројења и опрема

- Вишегодишњи засади

- Финансијски инструменти

 

4.     Одговори на питања

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији.

 

Професионални чланови који су измирили чланске обавезе за 2019. добијају на семинару материјал:

 

НОВИ 
Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (SME)

 

Чланови који нису измирили чланске обавезе могу то учинити до почетка семинара како би  њихово присуство било евидентирано и како би на семинару преузели материјал.

Одлука о професионалној чланарини за 2019. годину

   

Информације: 011 / 3345 008, 3345 007, 3343-140 факс: 3231 220


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste