Одржани семинари

XVII САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

  

XVII САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

 

19-21. септембар 2019, Златибор, хотел "Палисад"
(18. септембар - регистрација и смештај учесника, коктел добродошлице)

 

Нови и измењени прописи у јавном сектору; 
Трезорско пословање; Финансијско извештавање, Искуства ДРИ у ревизији;  Новине у опорезивању примања запослених; 
Акта у раду буџетске инспекције; Јавне набавке

    

- КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ -

 

   

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

 

19. септембар (четвртак) од 10:00 - 14:00 - хотел „Палисад"

 

- Нови, измењени и прописи у припреми

- Употреба података у електронском облику (електронски документ, потпис и печат)

- Актуелна примена прописа

  

20. септембар (петак) од 09:30 - 14:00 - хотел „Палисад"

  

- Искуства ДРИ у ревизији локалних власти и њихових индиректних корисника
(установе и јавне службе, јавна предузећа, удружења...)

- Израда аката у области буџетске инспекције

- Новине у опорезивању примања запослених (рекреација, солидарне помоћи, извршење на заради...)

- Новине у области радног законодавства (обавезе до краја 2019. године у складу са Јединственим кодексом шифара и Законом о ЦРОСО, разврставање радних места у државним органима)

- Фазно/коначно укидање ограничења у запошљавању и привременог уређивања плата. Примена системских прописа у области рада, код корисника јавних средстава

   

21. септембар (субота) од 09:30 - 11:00 - хотел „Палисад"

 

- Техничке спецификације у поступцима јавних набавки

- Стручна оцена понуда

  

   

ПРЕДАВАЧИ

 

- др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције

- Ана Тешић, в.д. помоћник министра финансија

- Верица Петковић, начелник одељења буџетске инспекције

- Бојана Потежица, експерт у области радних односа, плата/зарада и других примања запослених

- Тамара Микић, виши саветник у Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки

- др Весна Нешић, заменик уредника приручника „Рачуноводствена пракса"

- Зоран Килибарда, виши саветник - помоћник уредника приручника „Рачуноводствена пракса" за јавни сектор

- Дејан Младеновић, самостални саветник

   

25% попуста на 4 и више учесника

 

 

за 1-3 учесника

за 4 и више учесника

Претплатници Рачуноводствене праксе и корисници BizniSoft рачуноводственог софтвера

13.900

10.425

Остали учесници

19.900

14.925

   

Сви учесници, у оквиру котизације, добијају материјал за саветовање
 

За све учеснике: коктел добродошлице, свечана вечера, музички програм и излет (опционо).

 

Организован аутобуски превоз из Сомбора (Сомбор-Златибор-Сомбор, полазак испред спортског центра "Соко" (Партизан) у 6:30, Новог Сада (Нови Сад-Златибор-Нови Сад, полазак из парка преко пута Мастер центра у 8:30) и Београда (Београд-Златибор-Београд, полазак из Његошеве 19, у 10:00). Заинтересовани се могу пријавити на: 011/3344-405
 

 

Пријава учешћа 
за саветовање
 

 

Повлашћене цене смештаја 
за учеснике јесењих семинара
 

 

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији

   

Додатне информације: (011) 3344-405, 3237-139 и 3345-007

 


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste