Одржани семинари

БЕСПЛАТАН СЕМИНАР - Права и обавезе по новом Закону о заштити података о личности

   

БЕСПЛАТАН СЕМИНАР ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕЗА

 

   

Савез рачуновођа и ревизора Србије и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности организују семинар на тему

 

Права и обавезе
по новом Закону о заштити података о личности

 

1. новембар 2019, Центар "Сава"
Београд, Милентија Поповића бр. 9, сала Анекс А
са почетком у 10:00 ч
асова

  

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

 

ПОЧЕТАК ПРИМЕНЕ НОВОГ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
· Нови Закон о заштити података о личности - разлози доношења, поступак доношења, општа оцена законског текста
· Анализа структуре Закона

   

РУКОВАЊЕ ПОДАЦИМА
· Опште одредбе и начела Закона
· Правна лица
· Руковалац и обрађивач
· Пренос података о личности у друге државе и међународне организације

 

МЕХАНИЗМИ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
· Положај Повереника
· Правна средства, одговорност и казне
· Посебни случајеви обраде
· Прелазне и завршне одредбе Закона

  

ПРЕДАВАЧ

 

Златко Петровић, помоћник генералног секретара - Сектор за надзор у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности


БРОЈ МЕСТА ЈЕ ОГРАНИЧЕН. Пријаве за семинар се врше слањем попуњене пријаве на е-mail: savezrrsrbije@srrs.rs
Пријаву у pdf-формату можете преузети:  Пријава за семинар Права и обавезе по новом Закону о заштити података о личности
  
За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 6 поена по Правилнику и Међународном стандарду о континуираној едукацији (IES-7)

     

Више информација на тел: 011 / 3345 007


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste