Одржани семинари

СЕМИНАР - Спровођење пописа имовине и обавеза, нови и прописи у припреми и припреме за састављање финансијских извештаја корисника јавних (буџетских) средстава

    

Савез рачуновођа и ревизора Србије и Рачуноводствена пракса организују једнодневни семинар, за именована, постављена и запослена лица у државним и органима локалне власти, установама и јавним службама

 

Спровођење пописа имовине и обавеза, нови и прописи у припреми и припреме за састављање финансијских извештаја корисника јавних (буџетских) средстава

 

KОНТИНУИРАНA ЕДУКАЦИЈA

  

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији

 

 

Место

Сала

Датум 2019

Ниш

Хотел „Видиковац"

14. новембар

Крагујевац

Позориште за децу, Трг слободе 1

15. новембар

Сомбор

Свечана сала Градске управе у згради Жупаније

18. новембар

Вршац

Велика сала град Вршац, Трг победе 1

19. новембар

Нови Сад

К.Ц. Мастер

20. новембар

Београд

Сава Центар (Јапански салон, први спрат)

22. новембар

 

Семинар у свим местима почиње у 10:00 часова.

  

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

 

–   Нови, измењени и прописи у припреми

–   Актуелне обавезе корисника јавних средстава

–   Припреме за састављање финансијских извештаја (Попис имовине и обавеза, усклађивања књиговодственог стања, обрачун амортизације и примери књижења резултата пописа...)

–   Одговори на питања

 

Материјал за семинар: „Рачуноводствена пракса“ бр. 21-22/2019


ПРЕДАВАЧИ:

–   Зоран Килибарда, виши саветник – помоћник уредника приручника „Рачуноводствена пракса“ за јавни сектор

–   други компентентни предавачи, представници државних органа и институција

  

Присуство на семинару је бесплатно а претплатнике
приручника „Рачуноводствена пракса“ уз пропусницу из броја 21-22/2019,
као и за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе за 2019. годину,
уз позив-пропусницу (достављену непосредно члановима)

 

Учесници који нису претплатници, материјал за семинар (РП бр. 21-22/2019)
могу унапред уплатити по цени од 6.200 динара на текући рачун бр: 145-3232-76

 

Чланови који до сада нису измирили чланарину, могу то да учине до почетка семинара како би њихово присуство било евидентирано.


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste