Одржани семинари

СЕМИНАР - ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА

    

Као и претходних година Савез рачуновођа и ревизора Србије и Рачуноводствена пракса организују семинар о попису и припреми за састављање финансијских извештаја и другим актуелним темама.

  

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА

 

KОНТИНУИРАНA ЕДУКАЦИЈA

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији.

   

 

Место

Сала

Датум 2019

С.Митровица

СО Сремска Митровица

20. новембар

Пожаревац

Центар за културу

20. новембар

Нови Бечеј

Хотел "Тиски цвет"

22. новембар

Панчево

Културни центар Панчево

22. новембар

Зрењанин

Хотел "Војводина"

25. новембар

Ниш

Хотел "Видиковац"

25. новембар

Београд

Комбанк дворана (некадашњи Дом синдиката)

26. новембар

Пирот

Event centar "Bianca"

26. новембар

Суботица

Хотел "Патриа"

27. новембар

Нови Сад

Хотел "Парк"

27. новембар

Сомбор

Народно позориште

28. новембар

Крагујевац

Хотел "Крагујевац"

28. новембар

Бачка Паланка

Хотел "Фонтана"

29. новембар

Вршац

Хотел "Србија"

29. новембар

 

   

Семинар у свим местима почиње у 10:00 часова.

 

 

Програм семинара 

 

1.   Нови закони о рачуноводству и ревизији

2.   Нови прописи и актуелне теме (измене и допуне Закона о ПДВ, предлози Закона о порезу на добит правних лица, пореза на доходак грађана и др, примена Закона о трговини)

3.   Попис имовине и обавеза

4.   Усаглашавање међусобних потраживања и обавеза, отпис потраживања и др.

5.   Актуелности у вези примене МСФИ и МСФИ за МСП

6.   Одговори на питања

   

Материјал за семинар: „Рачуноводствена пракса“ бр. 21-22/2019

   

Присуство на семинару је бесплатно за претплатнике приручника „Рачуноводствена пракса“ уз пропусницу из броја 21-22/2019,
као и за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе за 2019. годину,
уз позив-пропусницу (достављену непосредно члановима)

  

Учесници који нису претплатници, материјал за семинар (РП бр. 21-22/2019)
могу унапред уплатити по цени од 6.200 динара на текући рачун бр: 145-3232-76


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste