Одржани семинари

Једнодневни семинар - Нове олакшице за новозапослене, тест самосталности предузетника и трошкови превоза запослених

    

организују једнодневни семинар на тему

    

НОВЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ, ТЕСТ САМОСТАЛНОСТИ ПРЕДУЗЕТНИКА И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ

    

   27. децембар 2019. и 10. јануар 2020.

    

Семинар се одржава у просторијама Савеза РР Србије,
Београд, Његошева 19, од 10:00 до 14:00

 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

  

1. Примена нових олакшица за запошљавање квалификованог новозапосленог;

2. Продужење постојећих олакшица за новозапослене које се примењују од 1. јула 2014. и 1.
    јануара 2016. године;

3. Спровођење „Теста самосталности предузетника" и ефекти примене;

4. Обавеза документовања трошкова превоза за долазак на рад и повратак са рада, са аспекта
    плаћања пореза на зараде и признавања расхода у пореском билансу;

5. Питања и одговори.

     

ПРЕДАВАЧ: др Весна Нешић, заменик уредника приручника Рачуноводствена пракса

 

 

Котизација за претплатнике приручника Рачуноводствена пракса и чланове Савеза РР Србије који су измирили чланске обавезе за 2019. (са ПДВ)

11.900

Котизација за остале заинтересоване (са ПДВ)

17.900

 

Уплате вршити на текући рачун Рачуноводства д.о.о.:  
170-30004273000-93 Uncredit банка,
325-9500600029021-93 Војвођанска банка или
145-3232-76 Expobank а.д.

   

Пријаву за семинар послати на е-mail: zivkovicv@srrs.rs 
Пријаву у PDF формату можете преузети
овде.

  

Учешће на Семинару, за члана Савеза РР Србије, евидентира се са 6 поена континуиране едукације по Правилнику о континуираној едукацији.
    
Додатне информације: (011) 3345-329, 3345-007


Додатне информације и предрачун у PDF формату

НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste