Одржани семинари

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ

БЕСПЛАТАН СЕМИНАР ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ РП И ЧЛАНОВЕ САВЕЗА РР СРБИЈЕ

 

 

   

Као и претходних година Савез рачуновођа и ревизора Србије и Рачуноводствена пракса организују семинар о састављању финансијских извештаја и другим актуелним темама.

   

 

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ

  

Место

Сала

Датум

С. МитровицаС.О. Сремска Митровица23.1.2020.
Пожаревац          Центар за културу23.1.2020.
КрагујевацХотел "Крагујевац" 24.1. 2020.
ПанчевоКултурни центар Панчево24.1.2020.  
ЗрењанинХотел "Војводина"28.1.2020.
НишХотел "Видиковац"28.1.2020.
СомборНародно позориште29.1.2020.
ПиротEvent centar "Bianca"29.1.2020.
СуботицаХотел "Патриа"30.1.2020.
Нови СадХотел "Парк"30.1.2020.
БеоградКомбанк дворана (некадашњи Дом синдиката)31.1.2020.
Н. БечејХотел "Тиски цвет"31.1.2020.
Б. ПаланкаХотел "Фонтана"3.2.2020.
ВршацХотел "Србија"3.2.2020.

    

Семинар у свим местима почињу у 10:00

  

Програм семинара

  

1. Примена измењених пореских прописа и актуелне информације (ЗПДГ,
    доприноси, добит, радни односи...)
2. Вредновање елемената биланса стања
3. Вредновање елемената биланса успеха
4. Утврђивање нето резултата и одложеног пореза
5. Утврђивање пореза на добит
6. Утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности
7. Одговори на питања

    

KОНТИНУИРАНA ЕДУКАЦИЈA

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији

  

Присуство на семинару је бесплатно за претплатнике приручника „Рачуноводствена пракса" уз пропусницу из броја 2-3/2020, као и за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе (за 2019. или 2020), уз позив-пропусницу (достављену непосредно члановима)

Учесници који нису претплатници, материјал за семинар (РП бр. 2-3/2020) могу унапред уплатити по цени од 6.200 динара на текући рачун бр: 145-3232-76

  
Информације: 011 / 3344 405, 3345 007, факс: 3231 220


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste