Одржани семинари

WEBINARI - ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Бесплатни Webinari за чланове Савеза и претплатнике приручника Рачуноводствена пракса

 

webinar

26. новембар 2020. (четвртак)

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И НОВИНЕ У ПРОПИСИМА ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

 

Програм Webinara

- Новине код спровођења пописа имовине и обавеза

- Нови и прописи у припреми

- Актуелне обавезе корисника јавних средстава

  

Webinar почиње у 10 часова.

  

27. новембар 2020.
(петак)

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА

 

Програм Webinara

- Нови прописи и актуелне теме

- Попис имовине и обавеза

- Усаглашавање међусобних потраживања и обавеза

- Актуелности у веза са применом МСФИ и МСФИ за МСП

   

Webinar почиње у 10 часова.

 

Услови учешћа

 

Webinari су бесплатни за чланове Савеза РР Србије, који су измирили чланске обавезе за 2020. годину и претплатнике на приручник Рачуноводствена пракса.

 

За приступ Webinarima потребно је да:

- члан Савеза РР Србије- попуни Образац за приступ члана Савеза РР Србије и пошаље га на edukacija@srrs.rs

- претплатник приручника Рачуноводствена пракса - попуни  Образац за приступ претплатника приручника Рачуноводствена пракса и пошаље га на адресу seminar@srrs.rs

 

Попуњавање образаца се може извршити из програма:

- Adobe Reader - након уношења података користите опцију Save as да снимите попуњен документ.

- Chrome претраживач - након уношења података кликните на иконицу за преузимање документа и добићете опције Original или Edited, где Edited верзија садржи унете податке.

   

У случају да имате проблема са попуњавањем обрасца, тражене податке нам можете послати и у тексту maila.

  

ИНТРУКЦИЈЕ ЗА ПРИСТУП webinarima биће послате свим пријављеним учесницима, који испуњавају услове, 25.11.2020. на е-mail адресу наведену у обрасцу пријаве.


Континуирана едукација

   

За професионалне рачуновође - чланове Савеза присуство webinarima (на једном или оба webinara у новембру) евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији.

Чланови који нису измирили чланарину за 2020, могу то учинити путем Одлуке о висини годишње чланарине која се може преузети са следећег линка Одлука о висини професионалне чланарине (за регистроване, професионалне рачуновође, лиценциране чланове Савеза - физичка лица) за 2020. http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif


Додатне информације: (011) 3344-405, 3237-139 и 3345-007, seminar@srrs.rs


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste