Одржани семинари

Webinar - Рад са електронским рачуноводственим испиравама

   

организују WEBINAR на тему

 

РАД СА ЕЛЕКТРОНСКИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ИСПРАВАМА

 

- ЗАКОНСКИ ОКВИР, МОДЕЛИ И ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА И ДРУГИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ -

 

4. децембар 2020. од 10
8. децембар од 10 часова (одговори на питања)

Због великог интересовања webinar ће се одржати у два дана - другог дана, у уторак 8. децембра су одговори на питања. У цену котизације обухваћена су оба дана (4. и 8. децембар)

ПРОГРАМ WEBINARA

 

1. ПРАВНИ СТАТУС ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОКУМЕНТА КАО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ИСПРАВЕ

- Преглед и тумачење актуелних законских норми у вези са условима валидности електронске рачуноводствене исправе - стари и нови Закон о рачуноводству

- Услови израде еФактуре валидне у папирном и електронском облику

- Искуства у примени. Приказ успешних миграција ка еФактурисању

- Неопходност примена еФактура у раду на ЦРФ Порталу у 2021. години

 

2.  УСПЕШНИ ПОСЛОВНИ МОДЕЛИ Е-ФАКТУРИСАЊА

- Како Е-Фактурисање функционише?

- Идентификациона ознака - еПотпис, QR код и сл.

- Структуирана XML Е-Фактура и модели израде

- Интеграција са постојећим рачуноводственим софтверима

 

3.  ПРОЦЕСИ ПРИЈЕМА, ОБРАДЕ И АРХИВИРАЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА

- Начин израде и правни статус еДокумента

- Новине које је донео нови Закон о еДокументу

- Ефикасна организација пријема и слања званичних електронских докумената

- Приказ модела аутоматске обраде улазних и излазних еРачуноводствених исправа

- Безбедне методе и услови архивирања и заштите електронских докумената

 

4.  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (други дан вебинара, 8. децембар)

 

Детаљан програм webinara са информацијама о предавачу 

    

  Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са: www.irr.co.rs/prijava.pdf
Попуњену пријаву за учешће доставите на webinar@irr.co.rs

    

Котизација за webinar износи 7.200 дин.
(без ПДВ, огранизатор није у систему ПДВ).
У цену котизације обухваћена су оба дана (4. и 8. децембар).
Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa

 

Додатне информације: (011) 3345-007, 3344-405


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste