Одржани семинари

Webinar - Рад са електронским рачуноводственим испиравама (нов термин)

   

Због великог интересовања
нов термин webinarа

  

  

организују дводневни WEBINAR на тему

 

РАД СА ЕЛЕКТРОНСКИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ИСПРАВАМА

 

- ЗАКОНСКИ ОКВИР, МОДЕЛИ И ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА И ДРУГИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ -

 

24. децембар 2020. од 10 часова
29. децембар од 10 часова (одговори на питања)

  

ПРОГРАМ WEBINARA

  

1. ПРАВНИ СТАТУС ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОКУМЕНТА КАО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ИСПРАВЕ

Webinar ће се одржати у два дана - другог дана, 29. децембра су одговори на питања. У цену котизације обухваћена су оба дана
(24. и 29. децембар)

- Преглед и тумачење актуелних законских норми у вези са условима валидности електронске рачуноводствене исправе - стари и нови Закон о рачуноводству

- Услови израде еФактуре валидне у папирном и електронском облику

- Искуства у примени. Приказ успешних миграција ка еФактурисању

- Неопходност примена еФактура у раду на ЦРФ Порталу у 2021. години

  

2.  УСПЕШНИ ПОСЛОВНИ МОДЕЛИ Е-ФАКТУРИСАЊА

- Како Е-Фактурисање функционише?

- Идентификациона ознака - еПотпис, QR код и сл.

- Структуирана XML Е-Фактура и модели израде

- Интеграција са постојећим рачуноводственим софтверима

   

3.  ПРОЦЕСИ ПРИЈЕМА, ОБРАДЕ И АРХИВИРАЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА

- Начин израде и правни статус еДокумента

- Новине које је донео нови Закон о еДокументу

- Ефикасна организација пријема и слања званичних електронских докумената

- Приказ модела аутоматске обраде улазних и излазних еРачуноводствених исправа

- Безбедне методе и услови архивирања и заштите електронских докумената

 

4.  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (други дан вебинара, 29. децембар)

 

Детаљан програм webinara са информацијама о предавачу

  

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави

 

Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са адресе:
https://www.srrs.rs/savetovanje/prijava_24_dec.pdf
   Број учесника је ограничен.

  

Попуњену пријаву за учешће и доказ о уплати доставите најкасније до 23. децембра на webinar@irr.co.rs

 

Котизација за webinar износи 7.200 дин. (без ПДВ, огранизатор није у систему ПДВ). У цену котизације обухваћена су оба дана (24. и 29. децембар).
 
Предрачун за уплату котизације можете преузети овде
   Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa

 

Додатне информације: (011) 3344-405, 3345-007


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste