Одржани семинари

Webinar – РАД СА ЕЛЕКТРОНСКИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ИСПРАВАМА, ЗАКОН О РАЧУНОВОДСТВУ И НАЦРТ ЗАКОНА О ЕФАКТУРИСАЊУ

 

У сусрет ЗАКОНУ О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ


   

организују дводневни WEBINAR на тему

 

РАД СА ЕЛЕКТРОНСКИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ИСПРАВАМА, ЗАКОН О РАЧУНОВОДСТВУ И НАЦРТ ЗАКОНА О ЕФАКТУРИСАЊУ

- МОДЕЛИ И ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА И ДРУГИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ -

 

5. март 2021. од 10 часова
9. март од 10 часова (одговори на питања)

   

ПРОГРАМ WEBINARA

  

1. ПРАВНИ СТАТУС ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОКУМЕНТА КАО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ИСПРАВЕ

Webinar ће се одржати у два дана - другог дана, 9. марта су одговори на питања. У цену котизације обухваћена су оба дана


- Преглед и тумачење актуелних законских норми у вези услова валидности електронске рачуноводствене исправе - Стари и нови Закон о рачуноводству
- Услови израде еФактуре валидне у папирном и електронском облику
- Искуства у примени. Приказ успешних миграција ка еФактурисању
- Неопходност примена еФактура у раду на ЦРФ Порталу у 2021. години
- Разјашњење Нацрта Закона о електронском фактурисању и начини оперативог поступања
  

 

2.  УСПЕШНИ ПОСЛОВНИ МОДЕЛИ Е-ФАКТУРИСАЊА

- Како Е-Фактурисање функционише?
- Идентификациона ознака - еПотпис, QR код и сл
- Структуирана XML еФактура и модели израде
- Интеграција са постојећим рачуноводственим софтверима

 

3.  ПРОЦЕСИ ПРИЈЕМА, ОБРАДЕ И АРХИВИРАЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА

- Начин израде и правни статус еДокумента
- Новине које је донео нови Закон о еДокументу
- Ефикасна организација пријема и слања званичних електронских докумената
- Приказ модела аутоматске обраде улазних и излазних еРачуноводствених исправа
- Безбедне методе и услови архивирања и заштите електронских докумената

 

4.  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (други дан вебинара, 9 март)

 

Детаљан програм webinara са информацијама о предавачу
  
Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us). Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави
Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са адресе:
https://srrs.rs/savetovanje/prijava_5_mart.pdf
 
Број учесника је ограничен.
Попуњену пријаву за учешће и доказ о уплати доставите најкасније до 4. марта на webinar@irr.co.rs
Котизација за webinar износи 7.200 дин. (без ПДВ, огранизатор није у систему ПДВ).

У цену котизације обухваћена су оба дана (5. и 9. март).
 
Предрачун за уплату котизације можете преузети овде
  
Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste