Одржани семинари

Webinar - Водич за правилно коришћење давања из буџета

Практична примена ПАКЕТА МЕРА ПОМОЋИ ПРИВРЕДИ


 

 

  

организују WEBINAR

 

ВОДИЧ ЗA ПРАВИЛНО КОРИШЋЕЊЕ ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА ИЗ БУЏЕТА

 

НОВИ ПАКЕТ МЕРА ПОМОЋИ ПРИВРЕДИ - ПРОГРАМ ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА ИЗ БУЏЕТА

 

24. март 2021. од 10 часова

 

- Подношење прве пријаве ППППД и изјаве о прихватању мера - рок 31. март 2021.

- Избор пословне банке - рок 25. март 2021.

   

ПРОГРАМ WEBINARA

 

1. ПРАВО НА КОРИШЋЕЊЕ ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ КОЈИ МОГУ ДА ОСТВАРЕ ДИРЕКТНО ДАВАЊЕ,

ПРЕДАВАЧ
Светлана Кузмановић- Живановић, Министарство финансија, Одсек за порез на доходак грађана

- привредни субјекти који могу да остваре директно давање,

- начин утврђивања висине директног давања,

- утврђивање броја запослених за који се добија директно давање;
 

2. ПРИХВАТАЊЕ ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА ПОДНОШЕЊЕМ ПОСЕБНЕ ИЗЈАВЕ НА ПОРТАЛУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

 

3. ИСПЛАТА ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА

  

4. КОРИШЋЕЊЕ ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА КРОЗ ИСПЛАТУ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИМА

 

5. КОРИШЋЕЊЕ ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА ОД СТРАНЕ ПРЕДУЗЕТНИКА

  

6. ГУБИТАК ПРАВА НА ДИРЕКТНА ДАВАЊА УТВРЂИВАЊЕ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СМАЊЕЊА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ,

- утврђивање броја запослених и смањења броја запослених,

- забрана исплате дивиденде,

- повраћај директних давања;
 

7. СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАДУ УГОСТИТЕЉА И ТУРИСТИЧКЕ ПРИВРЕДЕ

 

8. РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПРИМЉЕНИХ ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА

 

9. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 

Пријаву за учешће можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_24_mart.pdf 
Попуњену пријаву за учешће доставите најкасније до 23. марта на webinar@irr.co.rs
  
Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (http://www.zoom.us/).

Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави. Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 23. марта.
Сви учесници након вебинара добијају на e-mail комплетан материјал - презентације
Котизација за webinar износи 6.900 дин. (без ПДВ, огранизатор није у систему ПДВ). Предрачун за уплату котизације можете преузети овде 
Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa
Додатне информације: (011) 3344-405, 3345-007


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste