Одржани семинари

Webinar - ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ПОСЛОВАЊА СА ЕЛЕКТРОНСКИМ ФАКТУРАМА

 

Е-ФАКТУРИСАЊЕ - ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ


    


   

организују дводневни WEBINAR на тему

 

ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ПОСЛОВАЊА СА ЕЛЕКТРОНСКИМ ФАКТУРАМА


У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О РАЧУНОВОДСТВУ И ПРЕДЛОГОМ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ

 

 •ПРИМЕРИ ОДЛУКЕ О ЕЛЕКТРОНСКИМ ФАКТУРАМА • ПРИМЕРИ КРЕИРАЊА, ОДОБРАВАЊА И ЕВИДЕНТИРАЊА Е-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА •

 

23. април 2021. од 10 часова
27. април од 10 часова (одговори на питања)

   

ПРОГРАМ WEBINARA

  

1. ПРАВНИ СТАТУС ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОКУМЕНТА КАО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ИСПРАВЕ

Webinar ће се одржати у два дана - другог дана, 27. априла су одговори на питања. У цену котизације обухваћена су оба дана


- Преглед и тумачење актуелних законских норми

- Приказ модела поступања и обавеза које најављује Предлог фЗакона о Е-фактурисању
  

 

2.  ПРИМЕРИ ИЗРАЂЕНИХ ДОКУМЕНАТА

- Одлука директора о примени идентификационе ознаке у валидацији Е-рачуноводствених исрава
- Пример Е-фактуре валидиране идентификационом ознаком
- Пример Е-отпремнице валидиране идентификационом ознаком
- Пример Књижног одобрења валидираног идентификационом ознаком
- Пример Е-фактуре валидиране дигиталним потписом и Е-фактуре у XML облику
- Пример Е-фактуре у PDF облику настале конверзијом из XML формата
- Примери директног књижења Е-фактуре у рачуноводственом софтверу са дигиталном Књигом улазних фактура са аутоматским уписом
- Приказ модела аутоматске обраде улазно-излазних фактура у Е-облику
- Приказ реалног решења Е-архивирања електронских рачуноводствених исправа у складу са Законом о рачуноводству

 

3.  ПРОЦЕСИ ПРИЈЕМА, ОБРАДЕ И АРХИВИРАЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА

- Модели израде и начини испоруке Е-фактура
- Модел пријема, слања, обраде и архивирања Е-фактура и других рачуноводствених исправа
- Могући начини интеграције рачуноводствених и ЕРП софтвера са системима обраде Е-фактура - Е-писарница, Е-деловодник, Е-администрација и Е-архива
- Приказ Система електронских фактура које најављује Предлог Закона о Е фактурисању
- Безбедне методе и услови архивирања и заштите електронских рачуноводствених исправа

 

4.  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (други дан вебинара, 27. април)

 

Детаљан програм webinara са информацијама о предавачу
  
Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us). Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави
Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са адресе:
https://www.srrs.rs/savetovanje/prijava_23_april.pdf  
Број учесника је ограничен.
Попуњену пријаву за учешће и доказ о уплати доставите најкасније до 22. априла на webinar@irr.co.rs
 
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 22. априла.
 
Котизација за webinar износи 7.200 дин.
(без ПДВ, огранизатор није у систему ПДВ).

 

 Полазницима ће бити обезбеђен материјал: ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ које се достављају путе email-a.

У цену котизације обухваћена су оба дана (23. и 27. април).
 
Предрачун за уплату котизације можете преузети овде
  
Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste