Одржани семинари

Webinar - ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ

УСВОЈЕНА СУ И ПОДЗАКОНСКА АКТА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ

 

   

организују дводневни WEBINAR на тему

 

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ
СА ТЕХНИЧКИМ УПУТСТВИМА

 

ТЕСТНИ ПЕРИОД КОРИШЋЕЊА СЕФ СИСТЕМА ЈЕ ЗАПОЧЕО 17.09.2021.

 

- ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ, ОБЈАШЊЕЊА И НАЧИНИ ПРОВЕРЕ ФУНКЦИОНИСАЊА -

  

22. октобар 2021. од 10 до 14 часова
25. октобар од 10 часова (одговори на питања)

   

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

 

Садржај приручника

Повлашћена цена издања:
1.600 дин. + ПДВ за учеснике вебинара и претплатнике приручника Рачуноводствена пракса

1. ПРЕГЛЕД ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ И ПРАТЕЋИХ ЗАКОНА

- Дефиниције Е-Рачуноводствених исправа из старог и новог Закона о рачуноводству

- Најважније особине Закона о Е-Фактурисању и предложених подзаконских аката

- Законски услови израде Е-Фактуре и других рачуноводствених исправа и рад са њима у складу са Законом о Е-Фактурисању

- Приказ детаља стандарда SRPS EN 16931-1:2019+AC:2020 и објашњења стардазивоних рачуноводствених поступања (Предрачун, Авансни рачун, Корективна фактура и др.)

  

2. МОДЕЛИ Е-ФАКТУРИСАЊА

- Како Е-Фактурисање функционише?

- Систем Електронских фактура - опис функционисања

- Приказ и објашњење Система за управљања фактурама у јавном сектору

- Шеме обраде Е-Рачуноводствених исправа у рачуноводственим секторима и рачуноводственим агенцијама

- Модели интеграције информатичких система са Информационим посредницима у организацијама приватног сектора

- Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура

 

3. ПРОЦЕСИ ПРИЈЕМА, ОБРАДЕ И АРХИВИРАЊА Е-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА

- Услови и примери пријема, слања, обраде и архивирања Е-Фактура и других електронских пословних докумената

- Могући начини интеграције рачуноводствених и ЕРП софтвера са системима обраде Е-Фактура - Е-писарница, Е-деловодник, Е-администрација и Е-архива

- Упутства за израду решења опште дигитализације обраде пословне документације

- Безбедне методе и услови архивирања и заштите електронских пословних докумената

 

4. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (други дан вебинара, 25. октобар)

 

ДЕТАЉАН ПРОГРАМ WEBINARA СА ИНФОРМАЦИЈАМА О ПРЕДАВАЧУ

   

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (http://www.zoom.us/).
 

Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

  

У цену котизације обухваћена су оба дана (22. и 25. октобар).
Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_22_oktobar.pdf

   

Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 21. октобра) на webinar@irr.co.rs

  

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство webinaru евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.

   

Број места је ограничен.


Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 
21. октобра.

Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

Котизација за webinar - повлашћена цена
за претплатнике Рачуноводствене праксе,
чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за кориснике услуга Института РР (учесници неког од претходних вебинара и др.) износи 6.500 дин. + ПДВ (са ПДВ 7.800 дин.)

За остале заинтересоване котизација за webinar износи 7.500 дин. + ПДВ (са ПДВ 9.000 дин.)

   

Предрачун за уплату котизације можете преузети са:
www.srrs.rs/savetovanje/predracun_22_oktobar.pdf 

 Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa
Додатне информације: (011)  3345-007, 3344-405


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste