Одржани семинари

Webinar - ОБАВЕЗЕ РАДНО АНГАЖОВАНИХ ОСНИВАЧА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

   

организују дводневни WEBINAR на тему

 

ОБАВЕЗЕ РАДНО АНГАЖОВАНИХ ОСНИВАЧА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

- пореске и друге обавезе оснивача и директора привредног друштва -

 

4. новембар 2021. од 10 часова
5. новембар од 10 часова (одговори на питања)

 

Програм предавања:

 

1. Модели радног ангажовања оснивача и пореске обавезе:

     - Када се сматра да оснивач привредног друштава ради у свом привредном друштву;

     - Да ли је обавезно закључење уговора о радном ангажовању оснивача и да ли оснивач може да заснује радни однос у свом једночланом привредном друштву;

     - Пријава и одјава са осигурања оснивача привредног друштва код Централног регистра обавезног социјалног осигурања;

     - Које обавезе се плаћају приликом радног ангажовања оснивача привредног друштва и која се пореска пријава подноси пореском органу;

     - Плаћање доприноса за оснивача привредног друштва нерезидента, када ради без накнаде и са накнадом;

     - Плаћање доприноса за оснивача привредног друштва ликвидационог управника;

     - Да ли се доприноси плаћају за осниваче удружења, задруги, савеза, клубова и других правних лица - недобитних организација;

 

2. Плаћање доприноса када оснивач привредног друштва има више основа осигурања:

     - Оснивач привредног друштва запослен код другог послодавца,

     - Оснивач привредног друштва који обавља самосталну делатност као предузетник,

     - Оснивач привредног друштва који је пензионер,

     - Оснивач привредног друштва који је запослен у свом привредном друштву, одлази у пензију и наставља да ради без заснивања радног односа као пензионер,

     - Оснивач привредног друштва запослен у свом привредном друштву и уједно оснивач више других привредних друштава у којима ради,

     - Оснивач који је власник више привредних друштава и у свим тим привредним друштвима ради без заснивања радног односа,

     - Да ли редовни студенти могу бити оснивачи привредног друштва и како се плаћају доприноси у том случају;

 

3. Боловање и одобравање зајма оснивачу привредног друштва;

 

4. Порески третман узимања из имовине привредног друштва од стране оснивача за његове личне потребе (коришћење пословне платне картице за личне издатке оснивача и др.)

 

5. Радно ангажовање директора према Закону о раду;

     - Да ли се директору мора исплаћивати накнада за рад;

     - Обавезе које се плаћају на примања директора;

     - Порески третман примања директора нерезидента;

 

6.Накнада трошкова службеног пута оснивачима привредног друштва и директорима;

     - ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА (други дан, 5. новембар).

 

 

Предавач: др Весна Нешић, заменик уредника приручника "Рачуноводствена пракса"

  

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

 

У цену котизације обухваћена су оба дана (4. и 5. новембар).
Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_4_novembar.pdf 
   

Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 3. новембра) на webinar@irr.co.rs

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство webinaru евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.

  

Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 3. новембра.

 
Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

Котизација за webinar - повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе, чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за кориснике услуга Института РР (учесници неког од претходних вебинара и др.) износи 5.750 дин. + ПДВ (са ПДВ 6.900 дин.)
 
За остале заинтересоване котизација за webinar износи 6.666 дин. + ПДВ (са ПДВ 8.000 дин.)

 
Предрачун за уплату котизације можете преузети са www.srrs.rs/savetovanje/predracun_4_novembar.pdf 

  

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa
Додатне информације: (011) 3345-007, 3344-405

 


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste