Одржани семинари

Webinar - ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ СА УПУТСТВИМА ПОСТУПАЊА

УСВОЈЕНА СУ И ПОДЗАКОНСКА АКТА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ

 

   

организују дводневни ВЕБИНАР на тему

 

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ
СА УПУТСТВИМА ПОСТУПАЊА

 

- ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ, ОБЈАШЊЕЊА И НАЧИНИ ПРИМЕНЕ -

 

23. децембар 2021. од 10 до 14 часова
24. децембар од 10 часова (одговори на питања)

 

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

 

Садржај приручника

Повлашћена цена издања:
1.600 дин. + ПДВ за учеснике вебинара и претплатнике приручника Рачуноводствена пракса

1. ПРЕГЛЕД ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ И ПРАТЕЋИХ ЗАКОНА

- Дефиниције Е-Рачуноводствених исправа из старог и новог Закона о рачуноводству

- Најважније особине Закона о Е-Фактурисању и предложених подзаконских аката

- Законски услови израде еФактуре и других рачуноводствених исправа у ХМЛ облику и рад са њима у складу са Законом о еФактурисању

- Приказ детаља стандарда SRPS EN 16931-1:2019+AC:2020 и објашњења стандардизиваних рачуноводствених поступања (Предрачун, Авансни рачун, Корективна фактура и др.)

  

2. МОДЕЛИ Е-ФАКТУРИСАЊА

- Како Е-Фактурисање функционише?

- Систем Електронских Фактура - Процес регистровања и приказ функционалности

- Специфичности поступања организација приватног сектора - приказ Иделаног система обраде

- Рачуноводствене агенције - специфичности обраде еРачуноводствених исправа

- Приказ и објашњење Система за управљања фактурама у јавном сектору

- Шеме обраде Е-Рачуноводствених исправа у рачуноводственим секторима и рачуноводственим агенцијама

- Модели интеграције информатичких система са Информационим посредницима у организацијама приватног сектора

- Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура

3. ПРОЦЕСИ ПРИЈЕМА, ОБРАДЕ И АРХИВИРАЊА Е-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА

- Услови и примери пријема, слања, обраде и архивирања Е-Фактура и других електронских пословних докумената

- Могући начини интеграције рачуноводствених и ЕРП софтвера са системима обраде Е-Фактура - Е-писарница,
Е-деловодник, Е-администрација и Е-архива

- Упутства за израду решења опште дигитализације обраде пословне документације

- Безбедне методе и услови архивирања и заштите електронских пословних докумената

 

4. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (други дан вебинара, 24. децембар)

 

ДЕТАЉАН ПРОГРАМ ВЕБИНАРА СА ИНФОРМАЦИЈАМА О ПРЕДАВАЧУ 

   

Вебинар ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Вебинару приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.
У цену котизације обухваћена су оба дана (23. и 24. децембар).

Пријаву за учешће можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_23_decembar.pdf
  
Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 22. децембра) на webinar@irr.co.rs

  

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство вебинару евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.

  

Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 22. децембра.

  

Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.
Котизација за вебинар - повлашћена цена
за претплатнике Рачуноводствене праксе,
чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица
и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и
за кориснике услуга Института РР (учесници неког од претходних вебинара и др.)
износи 6.500 дин. + ПДВ (са ПДВ 7.800 дин.)
За остале заинтересоване котизација за вебинар износи 7.500 дин. + ПДВ (са ПДВ 9.000 дин.)
Предрачун за уплату котизације можете преузети са:
www.srrs.rs/savetovanje/predracun_23_decembar.pdf 

  

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa
Додатне информације: (011)  3345-007, 3344-405


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste