Одржани семинари

Бесплатни Webinari - за чланове СРРС и претплатнике: ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Бесплатни Webinari за чланове Савеза и претплатнике приручника Рачуноводствена пракса

  


webinar

29. јануар 2021 (петак) у 10:00 часова

 

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ

 

Програм Webinara

 

- Oдложени порези и доприноси на рате - плаћање, књижење и признавање

- Актуелности из радних односа (зараде од 1. јануара, олакшице за новозапослене)

- Примена осталих измењених пореских прописа и актуелне информације (ПДВ, порез на добит)

- Вредновање елемената биланса стања и успеха

- Утврђивање пореза на добит

- Утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности

- Одговори на питања

 

Webinar почиње у 10 часова.

5. фебруар 2021 (петак) у 10:00 часова

 

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

 

Програм Webinara

 

- Актуелности у законској регулативи

- Припрема, састављање и достављање годишњег финансијског извештаја

- Порез на добит код корисника буџетских средстава

 

Webinar почиње у 10 часова.

 

Услови учешћа

  

Webinari су бесплатни за чланове Савеза РР Србије, који су измирили чланске обавезе и претплатнике на приручник Рачуноводствена пракса.

 

За приступ Webinarima потребно је да попуните образац на web-пријави:

 

ЧЛАНОВИ И ПРЕТПЛАТНИЦИ ПРИРУЧНИКА РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА МОГУ СЕ ПРИЈАВИТИ ПУТЕМ WEBPRIJAVE

 


   

У случају проблема са попуњавањем web-prijave, можете се, пријавити за Webinare на следећи начин:

- члан Савеза РР Србије - попуни Образац за приступ члана Савеза РР Србије и пошаље га на edukacija@srrs.rs

•- претплатник приручника Рачуноводствена пракса - попуни Образац за приступ претплатника приручника Рачуноводствена пракса и пошаље га на адресу seminar@srrs.rs

 

Попуњавање образаца се може извршити из програма:

- Adobe Reader - након уношења података користите опцију Save as да снимите попуњен документ.

- Chrome претраживач - након уношења података кликните на иконицу за преузимање документа и добићете опције Original или Edited, где Edited верзија садржи унете податке.

У случају да имате проблема са попуњавањем обрасца, тражене податке нам можете послати и у тексту maila.

   

ИНТРУКЦИЈЕ ЗА ПРИСТУП webinarima биће послате свим пријављеним учесницима, који испуњавају услове, 28.1.2021. на е-mail адресу наведену у обрасцу пријаве.

 

Учесници који нису претплатници, материјал за webinar (РП бр. 3-4/2021) могу унапред уплатити по цени од 6.200 динара на текући рачун бр: 145-3232-76


Континуирана едукација

   

За професионалне рачуновође - чланове Савеза присуство webinarima (на једном или оба webinara) евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији.

   

Чланови који нису измирили чланарину за 2020, могу то учинити путем Одлуке о висини годишње чланарине која се може преузети са следећег линка Одлука о висини професионалне чланарине (за регистроване, професионалне рачуновође, лиценциране чланове Савеза - физичка лица) за 2020. http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif

 

Право присуства такође имају чланови који су измирили чланарину за 2021. Одлука о висини професионалне чланарине (за регистроване, професионалне рачуновође, лиценциране чланове Савеза - физичка лица) за 2021. http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif


Додатне информације: (011) 3344-405, 3237-139 и 3345-007, seminar@srrs.rs


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste