Одржани семинари

Бесплатни Webinari за чланове Савеза и претплатнике приручника Рачуноводствена пракса

Бесплатни Webinari за чланове Савеза и претплатнике приручника Рачуноводствена пракса

 

webinar

28. јануар 2022 (петак) у 10:00 часова

 

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ

 

Програм Webinara

 

- Састављање финансијских извештаја по новим правилима

- Актуелности из радних односа (зараде од 1. јануара, олакшице за новозапослене)

- Примена осталих измењених пореских прописа и актуелне информације (ПДВ, порез на добит)

- Вредновање елемената биланса стања и успеха

- Утврђивање пореза на добит

- Утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности

- Одговори на питања

 

Webinar почиње у 10 часова.

4. фебруар 2022 (петак) у 10:00 часова

 

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

 

Програм Webinara

 

- Актуелности у законској регулативи

- Припрема, састављање и достављање годишњег финансијског извештаја

- Порез на добит код корисника буџетских средстава

   

Webinar почиње у 10 часова.

 

 

Услови учешћа

Webinari су бесплатни за чланове Савеза РР Србије, који су измирили чланске обавезе за 2021. или 2022. и претплатнике на приручник Рачуноводствена пракса.

За приступ Webinarima потребно је да попуните образац на web-пријави:

ПРИЈАВА ЗА ЧЛАНОВЕ И ПРЕТПЛАТНИКЕ ПРИРУЧНИКА РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА

ИНТРУКЦИЈЕ ЗА ПРИСТУП webinarima биће послате свим пријављеним учесницима, који испуњавају услове, 27.1.2022. на е-mail адресу наведену у обрасцу пријаве.

Учесници који нису претплатници, материјал за webinar за реални сектор (РП бр. 2-3/2022) могу унапред уплатити по цени од 6.200 динара, а материјал за буџетски сектор (РП бр. 5-6/2022) по цени од 6.200 динара, на текући рачун Института за рачуноводство и ревизију бр: 160-264048-34


Континуирана едукација

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза присуство webinarima (на једном или оба webinara) евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа

 

Чланови који нису измирили чланарину за 2021, могу то учинити путем Одлуке о висини годишње чланарине која се може преузети са следећег линка Одлука о висини професионалне чланарине (за регистроване, професионалне рачуновође, лиценциране чланове Савеза - физичка лица) за 2021. http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif

 

Право присуства такође имају чланови који су измирили чланарину за 2022. Одлука о висини професионалне чланарине (за регистроване, професионалне рачуновође, лиценциране чланове Савеза - физичка лица) за 2022. http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif


    

Додатне информације: (011) 3344-405, 3237-139 и 3345-007, seminar@srrs.rs

 


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste