Одржани семинари

Webinar - ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ СА ЗАВИСНИМ ПОРЕСКИМ ПОСТУПАЊИМА


организују дводневни ВЕБИНАР на тему

 

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ
СА ЗАВИСНИМ ПОРЕСКИМ ПОСТУПАЊИМА
 

- ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ, ОБЈАШЊЕЊА И КОМПЛЕТНА УПУТСТВА ПОСТУПАЊА -
 

25. фебруар 2022. од 10 до 14 часова
28. фебруар од 10 часова (одговори на питања)

 

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

ПОТПУНО НОВО
ИНСТРУКТИВНО ИЗДАЊЕ

Повлашћена цена за купце претходног издања, претплатнике приручника Рачуноводствена пракса и учеснике претходних вебинара на ову тему


Активни чланови Савеза
рачуновођа и ревизора
Србије ово издање
добијају бесплатно

1. ПРЕГЛЕД ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ И ПРАТЕЋИХ ЗАКОНА

- Дефиниције еРачуноводствених исправа из старог и новог Закона о рачуноводству

- Најважније особине Закона о еФактурисању и подзаконских аката

- Законски услови израде еФактуре и других рачуноводствених исправа у XML облику и рад са њима у складу са Законом о еФактурисању

- Приказ детаља стандарда SRPS EN 16931-1:2019+AC:2020 и објашњења стардизованих рачуноводствених поступања (Предрачун, Авансни рачун, Корективна фактура и др.)

   

2. МОДЕЛИ Е-ФАКТУРИСАЊА

- Начини израде, садржаја, рачуноводствене обраде и обрачуна ПДВ код нових електронских рачуноводствених исправа

- Систем Електронских Фактура - Процес регистровања и приказ функционалности

- Специфичности поступања организација приватног сектора - приказ Иделаног система обраде

- Рачуноводствене агенције - специфичности обраде еРачуноводствених исправа

- Приказ и објашњење Система за Управљања Фактурама у јавном сектору

- Шеме обраде еРачуноводствених исправа у рачуноводственим секторима и рачуноводственим агенцијама

- Модели интеграције информатичких система са Информационим посредницима у организацијама приватног сектора

  

3. ПРОЦЕСИ ПРИЈЕМА, ОБРАДЕ И АРХИВИРАЊА Е-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА

- Услови и примери пријема, слања, обраде и архивирања еФактура и других електронских пословних докумената

- Могући начини интеграције рачуноводствених и ЕРП софтвера са системима обраде еФактура - еПисарница, еДеловодник, еАдминистрација и еАрхива

- Упутства за израду решења опште дигитализације обраде пословне документације

- Безбедне методе и услови архивирања и заштите електронских пословних докумената

  

4. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (други дан вебинара, 28. фебруар)

  

ПРЕДАВАЧИ:

- Војкан Станковић, ИТ консултант и инструктор за електронско пословање

- Предраг Петровић, уредник приручника "Рачуноводствена пракса"

 

ДЕТАЉАН ПРОГРАМ ВЕБИНАРА 

   

Вебинар ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Вебинару приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

    

У цену котизације обухваћена су оба дана (25. и 28. фебруар).
Пријаву за учешће можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_25_februar_2022.pdf

Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 24. фебруара) на webinar@irr.co.rs

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство вебинару евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа.

   

Број места је ограничен.


Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 
24. фебруара.

Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

 

Котизација за вебинар - повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе,
чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за учеснике неког од претходних вебинара, купце претходног издања и др. износи 6.500 дин. + ПДВ (са ПДВ 7.800 дин.)

За остале заинтересоване котизација за вебинар износи 9.200 дин. са ПДВ

 

Предрачун за уплату котизације можете преузети са:
www.srrs.rs/savetovanje/predracun_25_februar_2022.pdf 

  

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa
Додатне информације: (011)  3345-007, 3344-405


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste