Одржани семинари

Webinar - НОВИ СИСТЕМ Е-ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ

 

организују дводневни WEBINAR на тему

 

НОВИ СИСТЕМ Е-ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ

    

Прелазни период за увођење 1. новембар - 30. април
 

10. март 2022. од 10 часова
11. март од 10 часова (одговори на питања)

  

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

Предавачи:


Дејан Младеновић, саветник

Војкан Станковић, ИТ консултант и инструктор за електронско пословање

 


1.  Преглед одредби новог Закона о фискализацији

- Дефиниције појмова (фискализација, ЕФУ, СУФ, ПФР, електронски систем за издавање рачуна, безбедносни елемент, електронски потпис, добављач електронског фискалног уређаја и др.)

- Предмет и обвезници фискализације

- Новине у систему фискализације и компаративни преглед постојећег система

- Садржај фискалног рачуна

- Поступак фискализације

- Систем за управљање фискализацијом

- Одобрење за употребу електронског уређаја.

 

2.  Подзаконска акта

- Делатности ослобођене евидентирања промета преко фискалне касе и нови обвезници фискализације

- Евидентирање пословних простора и пословних просторија (ПГЈО)

- Подншење пријаве за издавање безбедносног елемента

- Регистар елемената и врсте електронских фискалних уређаја (ЕФУ)

- Провера пријављених фискалних рачуна

- Чување и заштита података у интерној меморији

- Достављање података Пореској управи

- Фискални рачун (креирање рачуна, садржај рачуна, врсте рачуна,
типови трансакција и остали елементи фискалног рачуна)

- Најновије инструкције и упутства Пореске управе и мишљења Министарства финансија.

 

3.  Технички водич

- Портал за пореске обвезнике и Портал за добављаче

- Електронски фискални уређај (ЕФУ)

- Процесор фискалних рачуна (ПФР)

- Електронски систем за издавање рачуна (ЕСИР)

- Фискални рачун (креирање, садржај и врсте)

 

4.  Питања и одговори (други дан webinara, 11. март 2022)

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

 

У цену котизације обухваћена су оба дана (10. и 11. март).

Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_10_mart_2022.pdf 
  

Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 9. марта) на webinar@irr.co.rs

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство webinaru евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.

   

Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 9. марта.

 
Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

Котизација за webinar - повлашћена ценаза претплатнике Рачуноводствене праксе,
чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за учеснике неког од претходних вебинара износи 7.600 дин.

За остале заинтересоване котизација за webinar износи 8.900 дин.

Предрачун за уплату котизације можете преузети са: 

www.srrs.rs/savetovanje/predracun_10_mart_2022.pdf 

  

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa
Додатне информације: (011) 3345-007, 3344-405


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste