Одржани семинари

Webinar - АКТУЕЛНЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НОВИХ ЛИЦА

  

организују WEBINAR

 

 

АКТУЕЛНЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НОВИХ ЛИЦА

КАКО ИЗАБРАТИ ПРАВУ ОЛАКШИЦУ
И ПРАВИЛНО ЈЕ ПРИМЕНИТИ

25. март 2022. од 10 часова

  

Законом о порезу на доходак грађана и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање прописане су бројне олакшице за запошљавање нових лица, чијом применом послодавац може да уштеди значајна средства. Од 1. јануара 2022, продужено је коришћење олакшица за квалификоване новозапослене и уведена нова категорија квалификованог новозапосленог лица, а од 1. марта 2022, почеле су да се примењују и још две нове олакшице.

 

Међутим, законске одредбе којима су олакшице прописане изузетно су сложене, не постоји подзаконски акт којим би била прописана процедура за њихову примену, а мали је број мишљења ресорног министарства датих за тумачење законских одредби којима су прописане олакшице. Због свега наведеног, послодаваци се устручавају да запошљавају нова лица и примењују олакшице по основу зараде тих новозапослених лица. Намера нам је да овим вебинаром упознамо послодавце са свим олакшицама, које су у примени од 1. јануара 2022. године и помогнемо им да изаберу оне које су за њих најприхватљивије и најисплативије, као и да их правилно примене.

  

ПРЕДАВАЧ
др Весна Нешић, заменик уредника приручника "Рачуноводствена пракса"

 

ПРОГРАМ WEBINARA

1. Олакшице за квалификоване новозапослене:
  - ко се сматра квалификованим новозапосленим од 1.1.2022. године;
  - услови под којима се олакшице могу користити до 31.12.2025. године;
  - динамика примене олакшица и шифре прихода које се користе у пореској пријави ППП ПД;
  - губитак права на олакшице.


2. Нове олакшице за новозапослене од 1. марта 2022. године:
  - олакшице за новозапослене са месечном зарадом већом од 76.500 динара;
  - олакшице за лица која непосредно раде на пословима истраживања и развоја.


3. Олакшице за новооснована правна лица који обављају иновациону делатност
4. Олакшице за новонастањеног обвезника
5. Олакшице за запошљавање особа са инвалидитетом
6. Повраћај дела плаћеног пореза по одбитку, по основу зараде новозапослених лица(олакшице из 2014. и 2016, које се користе до краја 2022, при чему је могуће њихово продужење)
7. Одговори на питања

 

Пријаву за учешће можете преузети са:
www.srrs.rs/savetovanje/prijava_25_mart_2022.pdf
 

     

Попуњену пријаву за учешће доставите најкасније до 24. марта на webinar@irr.co.rs

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 24. марта.

 

Сви учесници након вебинара добијају на e-mail комплетан материјал - презентације

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство вебинару евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа.

 

Котизација за вебинар - повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе, чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за учеснике неког од претходних вебинара износи 7.400 дин. (ПДВ је укључен у цену)

 

За остале заинтересоване котизација за вебинар износи 8.800 дин. (ПДВ је укључен у цену)

 

Предрачун за уплату котизације можете преузети са:
www.srrs.rs/savetovanje/predracun_25_mart_2022.pdf 

   

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa, 170-30054883000-22 Unicredit bank
Додатне информације: (011) 3344-405, 3345-007

 


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste