Одржани семинари

Дводневни webinar - Нови систем е-фискализације

   

организују дводневни WEBINAR на тему

НОВИ СИСТЕМ Е-ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ

 

Практична примена са питањима и одговорима


7. април 2022. од 10 часова
8. април од 10 часова (одговори на питања)

 

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

 

Предавачи:


Дејан Младеновић, саветник

Војкан Станковић, ИТ консултант и инструктор за електронско пословање

 


1.  Преглед одредби новог Закона о фискализацији


- Дефиниције појмова (фискализација, ЕФУ, СУФ, ПФР, електронски систем за издавање рачуна, безбедносни елемент, електронски потпис, добављач електронског фискалног уређаја и др.)

- Предмет и обвезници фискализације

- Новине у систему фискализације и компаративни преглед постојећег система

- Садржај фискалног рачуна

- Поступак фискализације

- Систем за управљање фискализацијом

- Одобрење за употребу електронског уређаја.

 

2.  Подзаконска акта

 

- Делатности ослобођене евидентирања промета преко фискалне касе и
нови обвезници фискализације

- Евидентирање пословних простора и пословних просторија (ПГЈО)

- Подншење пријаве за издавање безбедносног елемента

- Регистар елемената и врсте електронских фискалних уређаја (ЕФУ)

- Провера пријављених фискалних рачуна

- Чување и заштита података у интерној меморији

- Достављање података Пореској управи

- Фискални рачун (креирање рачуна, садржај рачуна, врсте рачуна,
типови трансакција и остали елементи фискалног рачуна)

- Најновије инструкције и упутства Пореске управе и мишљења Министарства финансија.

 

3.  Технички водич

 

- Портал за пореске обвезнике и Портал за добављаче

- Електронски фискални уређај (ЕФУ)

- Процесор фискалних рачуна (ПФР)

- Електронски систем за издавање рачуна (ЕСИР)

- Фискални рачун (креирање, садржај и врсте)

   

4.  Питања и одговори (други дан webinara, 8. април 2022)
   

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

 

У цену котизације обухваћена су оба дана (7. и 8. април).

Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_7_april_2022.pdf
   

Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 6. априла) на webinar@irr.co.rs

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство webinaru евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.

   

Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 6. априла.

Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

Котизација за webinar - повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе, чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за учеснике неког од претходних вебинара износи 7.600 дин. (ПДВ је урачунат у цену)

За остале заинтересоване котизација за webinar износи 8.900 дин. (ПДВ је урачунат у цену)

   

Предрачун за уплату котизације можете преузети са: 

www.srrs.rs/savetovanje/predracun_7_april_2022.pdf

   

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa
Додатне информације: (011) 3345-043, 3345-007, 3344-405


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste