Одржани семинари

Webinar - Опорезивање прихода нерезидентних правних и физичких лица порезом по одбитку и ПДВ

   

организују дводневни WEBINAR на тему

Опорезивање прихода нерезидентних правних и физичких лица порезом по одбитку и ПДВ
 

20. мај 2022, од 10 часова
23. мај од 10 часова (одговори на питања)
 

Резидентна правна лица често имају потребу да послују са нерезиднетним правним и физичким лицима, те се појављује проблем пореског третмана прихода који се тим лицима исплаћује и утврђивање свих пореских и других обавеза по том основу. На webinaru ћемо објаснити све аспекте пословања са нерезидентима, узимајући у обзир национално законодавство и међународне уговоре о избегавању двоструког опорезивања (УИДО), уз навођење примера из праксе. Учесници ће моћи да поставе питања, на која ће добити одговоре у оквиру другог дана webinara.

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА

 

Предавачи:

Предраг Петровић, уредник приручника "Рачуноводствена пракса"

Весна Нешић, заменик уредника приручника "Рачуноводствена пракса"

Први дан:

1. Обвезници пореза на добит по одбитку и нерезиденти чији приходи подлежу опорезивању;

2. Опорезивање прихода нерезидетних правних лица према Закону о порезу на добит правних лица и УИДО по основу:

- вршења услуга,

- ауторског и сродних права и права индустријске својине,

- закупа и подзакупа покретне и непокретне имовине,

- дивиденди и удела у добити,

- камата;

3. Попуњавање и подношење пореске пријаве за порез по одбитку ПДПО/С за приходе нерезидентних правних лица;

4. Опорезивање прихода, нерезидентних физичких лица, према Закону о порезу на доходак грађана и УИДО од:

- рада,

- ауторских права,

- капитала,

- закупа непокретности;

5. Попуњавање и подношење пореске пријаве ППП ПД од стране исплатиоца прихода за приходе нерезидентних физичких лица;

6. Интерни обрачун ПДВ по основу прихода исплаћених нерезиднетном физичком и правном лицу;

7. Рачуноводствено евидентирање исплаћених прихода нерезидентима;

8. Девизно плаћање нерезидентним физичким и правним лицима.

  

Други дан:


- Одговори на питања. (23. мај 2022)

   

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

  

У цену котизације обухваћена су оба дана (20. и 23. мај).

Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_20_maj_2022.pdf
  

Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 19. маја) на webinar@irr.co.rs

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство webinaru евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.

   

Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 19. маја.
Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

 

Котизација за webinar - повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе, чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за учеснике неког од претходних вебинара износи 8.900 дин. (ПДВ је урачунат у цену).

За остале заинтересоване котизација за webinar износи 12.400 дин. (ПДВ је урачунат у цену).

   

Предрачун за уплату котизације можете преузети са: 
www.srrs.rs/savetovanje/predracun_20_maj_2022.pdf

   

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa
Додатне информације: (011) 3345-043, 3345-007, 3344-405


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste