Одржани семинари

Webinar - Актуелне олакшице за запошљавање нових лица

 

организују WEBINAR

 

АКТУЕЛНЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НОВИХ ЛИЦА

  

КАКО ИЗАБРАТИ ПРАВУ ОЛАКШИЦУ И ПРАВИЛНО ЈЕ ПРИМЕНИТИ

 

27. мај 2022, од 10 часова

  

Учесници БЕСПЛАТНО добијају Приручник о примени олакшица за запошљавање нових лица

 

 

 

СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

Уплатом котизације за webinar учесници БЕСПЛАТНО добијају Приручник о примени олакшица

Законом о порезу на доходак грађана и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање прописане су бројне олакшице за запошљавање нових лица, чијом применом послодавац може да уштеди значајна средства. Од 1. јануара 2022, продужено је коришћење олакшица за квалификоване новозапослене и уведена нова категорија квалификованог новозапосленог лица, а од 1. марта 2022, почеле су да се примењују и још две нове врсте олакшица.

Имајући у виду да су законске одредбе којима су олакшице прописане изузетно сложене намера нам је да овим вебинаром упознамо послодавце са свим олакшицама, које су у примени од 1. јануара 2022. године и помогнемо им да изаберу оне које су за њих најприхватљивије и најисплативије, као и да их правилно примене.

Указујемо на то да је порески орган ових дана отпочео контролу примене олакшица за квалификоване новозапослене, као и да је 16. априла 2022. почео да се примењује нови правилник којим су утврђени услови за примену пореског ослобођења за зараде запослених на пословима истраживања и развоја.

 

ПРОГРАМ WEBINARA

 

1. Олакшице за квалификоване новозапослене:

 - ко се сматра квалификованим новозапосленим од 1.1.2022. године;

 - услови под којима се олакшице могу користити до 31.12.2025. године;

 - динамика примене олакшица и шифре прихода које се користе у пореској пријави ППП ПД;

 - губитак права на олакшице.

  

2. Нове олакшице за новозапослене од 1. марта 2022. године:

 - олакшице за новозапослене са месечном зарадом већом од 76.500 динара;

 - олакшице за лица која непосредно раде на пословима истраживања и развоја.

 

3. Олакшице за новооснована правна лица који обављају иновациону делатност

4. Олакшице за новонастањеног обвезника

5. Олакшице за запошљавање особа са инвалидитетом

6. Повраћај дела плаћеног пореза по одбитку, по основу зараде новозапослених лица (олакшице из 2014. и 2016, које се користе до краја 2022, при чему је могуће њихово продужење)

   

Одговори на питања

 

ПРЕДАВАЧ

 - др Весна Нешић, заменик уредника приручника "Рачуноводствена пракса"

 

Пријаву за учешће можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_27_maj_2022.pdf 

Попуњену пријаву за учешће доставите најкасније до 26. маја на webinar@irr.co.rs

   

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 26. маја.

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство вебинару евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа.


  

Котизација за вебинар - повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе, чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за учеснике неког од претходних вебинара износи 7.900 дин. (ПДВ је укључен у цену)

  

За остале заинтересоване котизација за вебинар износи 10.600 дин. (ПДВ је укључен у цену)

 

У цену котизације укључено је издање Приручник о примени олакшица за запошљавање нових лица, које сви учесници добијају поштом.

   

Предрачун за уплату котизације можете преузети са:
www.srrs.rs/savetovanje/predracun_27_maj_2022.pdf 

    

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa,
170-30054883000-22 Unicredit bank
Додатне информације: (011) 3344-405, 3345-007


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste