Одржани семинари

Вебинар - ПРАКТИЧАН РАД У СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА СА ЗАВИСНИМ ПОРЕСКИМ ПОСТУПАЊИМА

организују дводневни ВЕБИНАР

 

ПРАКТИЧАН РАД У СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА СА ЗАВИСНИМ ПОРЕСКИМ ПОСТУПАЊИМА

 

РЕШЕЊА И ИСКУСТВА У ПРВОМ МЕСЕЦУ ФУНКЦИОНИСАЊА СЕФ СИСТЕМА

 

- ПРИМЕРИ, ПРОБЛЕМИ И ОДГОВОРИ ИЗ ДОСАДАШЊЕ ПРАКСЕ -

 

3. јун 2022. од 10 до 14 часова
6. јун од 10 часова (одговори на питања)

 

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

ПОТПУНО НОВО
ИНСТРУКТИВНО ИЗДАЊЕ
ПО ПОВЛАШЋЕНОЈ ЦЕНИ

Повлашћена цена за купце претходног издања, претплатнике приручника Рачуноводствена пракса и учеснике претходних вебинара на ову тему

Активни чланови Савеза
рачуновођа и ревизора
Србије ово издање
добијају бесплатно

1. ПРЕГЛЕД ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ И ПРАТЕЋИХ ЗАКОНА

- Најважније особине Закона о еФактурисању и подзаконских аката

- Законски услови израде еФактуре и других рачуноводствених исправа у ХМЛ облику и рад са њима у складу са Законом о еФактурисању

- Приказ детаља стандарда SRPS EN 16931-1:2019+AC:2020 и објашњења стардазивоних рачуноводствених поступања (Предрачун, Авансни рачун, Корективна фактура и др.)

 

2. РАД У СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКТУРИСАЊА - УЖИВО!

- Приказ и објашњење организације рада - овлашћења и регистрација

- Директан приказ израде свих врсте еИсправа у СЕФ систему

- Нове функционалности и њихова примена

- Аутоматски рад са СЕФ системом

 

3. МОДЕЛИ Е-ФАКТУРИСАЊА

- Начини израде, садржаја, рачуноводствене обраде и обрачуна ПДВ код нових електронских рачуноводствених исправа 

- Специфичности поступања организација приватног сектора - приказ Иделаног система обраде

- Рачуноводствене агенције - специфичности обраде еРачуноводствених исправа

- Шеме обраде еРачуноводствених исправа у рачуноводственим секторима и рачуноводственим агенцијама

- Модели интеграције информатичких система са Информационим посредницима у организацијама приватног сектора

 

4. ПРОЦЕСИ ПРИЈЕМА, ОБРАДЕ И АРХИВИРАЊА еДОКУМЕНАТА

- Услови и примери пријема, слања, обраде и архивирања еФактура и других електронских пословних докумената

- Могући начини интеграције рачуноводствених и ЕРП софтвера са системима обраде еФактура - еПисарница, еДеловодник, еАдминистрација и еАрхива

- Упутства за израду решења опште дигитализације обраде пословне документације

- Безбедне методе и услови архивирања и заштите електронских пословних докумената

 

5. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (други дан вебинара, 6. јун)

   

ПРЕДАВАЧИ:

- Војкан Станковић, ИТ консултант и инструктор за електронско пословање

- мр Предраг Петровић, уредник приручника "Рачуноводствена пракса"

 

ДЕТАЉАН ПРОГРАМ ВЕБИНАРА 

  

Вебинар ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Вебинару приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

 

Котизације обухвата оба дана (3. и 6. јун).
Пријаву за учешће можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_03_jun_2022.pdf

  

и попуњену, са доказом о уплати, доставити најкасније до 2. јуна на webinar@irr.co.rs

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство вебинару евидентира се са 6 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа

    

Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 
2. јуна.

Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

 

Котизација за вебинар - повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе, чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за учеснике неког од претходних вебинара, купце претходног издања и др. износи 7.800 са ПДВ

 

За остале заинтересоване котизација за вебинар износи 9.900 дин. са ПДВ

  

Предрачун за уплату котизације можете преузети са:
www.srrs.rs/savetovanje/predracun_03_jun_2022.pdf 

  

Текући рачуни Института: 160-264048-34 Banca Intesa, 170-30054883000-22 UniCredit bank

 
Додатне информације: (011)  3345-007, 3344-405


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste