Одржани семинари

Webinar:КОНТИНУИРАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА - II циклус


 

17. јун 2022 (петак) у 10:00 часова

КОНТИНУИРАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА - II циклус

 

Програм Webinara

 

- Практична примена Закона о фискализацији (актуелна мишљења МФ, авансно плаћање, поништавање рачуна, промет у малопродаји за јавни сектор, једнонаменски ваучери, повраћај новца купцу, рачуни са идентификацијом купца са шифарником)

- Електронско фактурисање (почетак примене, обвезници примене и рокови, Интерно техничко упутство, практичне напомене)

- Уношење података у ПОПДВ образац на основу фискалних рачуна и е-фактура

- Продаја коришћењем корпорацијских картица,

- ПДВ актуелности

- Признавање и вредновање прихода у складу са МСФИ 15, МСФИ за МСП и Правилником за микро и друга правна лица,

- Плаћање доприноса за запослене у посебним случајевима,

- Коришћење годишњег одмора из 2021. године,

- Контрола и примена олакшица за квалификоване новозапослене.

  

Webinar почиње у 10 часова.

 

Услови учешћа

БЕЗ НАКНАДЕ

За приступ Webinaru потребно је да члан Савеза РР Србије или претплатнк приручника Рачуноводствена пракса попуње online образац пријаве:

ONLINE ПРИЈАВА ЗА ЧЛАНОВЕ И ПРЕТПЛАТНИКЕ ПРИРУЧНИКА РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА

ИНТРУКЦИЈЕ ЗА ПРИСТУП webinaru биће послате свим пријављеним учесницима, који испуњавају услове, 16.6.2022. на е-mail адресу наведену у обрасцу пријаве.


Континуирана едукација

За професионалне лиценциране рачуновође - присуство се евидентира са 20 поена по члану 6. Правилника и Међународном стандарду континуиране едукације (IES 7).


Додатне информације: (011) 3345-007, 3343-140, webinar@irr.co.rs


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste