Утврђена је минимална зарада за јануар-јун 2008. године

Социјално-економски савет основан за територију Републике Србије , на седници од 31. јануара 2008. године, донео је Одлуку о висини минималне зараде за период јануар - јун 2008. године која износи 70,00 динар по радном часу коју залослени "носи кући", увећана за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање које из зараде плаћа запослени у складу са законом.

    

Одлука о висини минималне зараде ће бити објављeна у наредном "Службеном гласнику РС".

   

Месечни износи минимална зарада за месеце јануар - јун 2008. године

 

Нето минимална зарада у месечном износу за јануар - јун 2008. године, према могућем месечном фонду часова рада и новоутврђеног износа од 70,00 динара нето по радном часу, износи:

  

Р.бр.

ОПИС

Месец јануар - јун 2008 . године

jануар

фебруар

март

април

мај

јун

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Могући часови рада у месецу

184

168

168

176

176

168

2

Минимална зарада по часу

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

3

Минимална нето зарада за месец

12.880,00

11.760,00

11.760,00

12.320,00

12.320,00

11.760,00

4

Минимална бруто зарада за месец

17.421,97

15.824,25

15.824,25

16.623,11

16.623,11

15.824,25

 

 

Законско правило је да се минимална зарада исплаћује на основу вредности радног часа која се примењује за месец у којем се врши исплата, независно од тога за који месец се исплаћује (члан 111. став 2. Закона о раду). У складу са том одредбом, све исплате минималне зараде које се врше у периоду јануар - јун 2008. године исплаћиваће се по новоутврђеној вредности радног часа од 70,00 динара, што значи и за све заостале месеце из претходног периоде.

    

Послодавци који су у јануару месецу исплаћивали зараду у висини минималне зараде по старој вредности радног часа (63,50 динара), ако су до момента објављивања новог износа минималне зараде од 70,00 динара по часу извршили коначну исплату, по нашем мишљењу, а имајући у виду одредбу члана 111. став 2. Закона о раду, нису обавезни да изврше исплату разлике минималне зараде до висиние новоутврђеног износа, а послодавци који су у јануару исплатили само први део минималне зараде (аконтацију) која је мања од 63,50 динара по радном часу, имају обавезу да код исплате другог дела зараде исплате разлику до новоутврђеног износа минималне зараде од 70,00 динара, која се примењује почев од јануара 2008. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste