Информација о просечној заради у октобру 2008. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 323 од 21.11.2008. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у октобру износи 47.883 динара. Исплаћена зарада у октобру номинално је већа од исплаћене зараде у септембру за 4,06 % а реално за  2,12%.
  
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у октобру износи 34.311 динара и номинално је већа од исплаћене зараде у септембру за 4,07% а реално за 2,13%


Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди дајемо у прегледу који следи:

  

 Октобар  2008

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

47.883

34.311

Привреда

44.826

32.206

Ванпривреда

53.412

38.116На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за октобру
 од 47.883 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. децембра 2008. године у износу од 239.415 динара (47.883 х 5).
  
Подаци о исплаћеној заради за октобар биће објављени у наредном броју "Службеног гласника РС"


АРХИВА ВЕСТИ

ereste