Утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у новембру

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 326 од 28.11.2008. године, објављени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у новембру 2008. године:

 

   

Новембар/Октобар 2008

Од 1. јануара до краја новембра

Индекси цена на мало

99,9

107,9

Индекси трошкова живота

100,0

108,8

   

Затезна камата за новембар/децембар износи 0,5000%.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste