Усклађени динарски износи акциза на деривате нафте примењују се од 20. фебруара 2008. године

Према нашем сазнању, извршена је исправка Усклађених динарских износа акциза која се односи на датум почетка примењивања нових усклађених износа акциза на деривате нафте (све врсте моторног бензина, све врсте дизел горива, течни нафтни гас и остали деривати нафте). Према извршеној исправци, допуњена је тачка 2. новим ставом 2. који гласи:

   

Усклађени динарски износи акциза из тачке 1. који се односе на деривате нафте примењиваће се од дана ступања на снагу правилника којим се врши прва наредна промена, односно усклађивање највиших произвођачких цена основних деривата нафте и највиших цена основних деривата нафте.

   

С обзиром на то да је Правилник објављен у Службеном гласнику РС број 20/08, а ступа на снагу 20. фебруара 2008. године, то значи да ће се усклађени динарски износи акциза на деривате нафте примењивати од 20. фебруара 2008. године.

   

Опширније о Усклађеним динарским износима акциза писано је у Рачуноводственој пракси број 7/08.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste