Информација о просечној заради у фебруару 2008. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику од 21.03.2008. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у фебруару износи 43.218 динара. Исплаћена зарада у фебруару номинално је већа од исплаћене зараде у јануару за 9.88% а реално за 9,22%.

 

Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у фебруару износи 30.982 динара и номинално је већа од исплаћене зараде у јануару за 9.75% а реално за 9,10%.

 

  Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди дајемо у прегледу који следи:

Фебруар 2008

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

43.218,00

30.982,00

Привреда

40.680,00

29.226,00

Ванпривреда

47.985,00

34.279,00

   

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за фебруар од 43.218 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. априла 2008. године у износу од 216.090 динара (43.218 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste