Нови општи колективни уговор

 

Савез самосталних синдиката Србије, Уједињени грански синдикат „Независност" и Унија послодаваца Србије, потписали су дана 29. априла 2008. нови Општи колективни уговор.

  

Нови Оопшти колективни уговор је регистрован код Министарства рада и социјалне политике 05. маја 2008. године под бројем  3/2008, а биће објављен у наредном броју „Службеном гласника РС".

    

Примена Општег колективног уговора:

Према члану 256. Закона о раду („Службени гласник РС", бр. 24/05 и 61/05), Општи колективни уговор непосредно се примењује и обавезује све послодавце који су у време закључивања колективног уговора чланови удружења послодаваца -  учесника колективног уговора.

    

Према члану 257. Закона о раду, надлежни министар може да одлучи да се колективни уговор или поједине његове одредбе примењују и на послодавце који нису чланови удружења послодаваца учесника колективног уговора.

   

За сада оваква одлука није донесена, а према изјави министра надлежног за послове рада  може се ускоро очекивати.

   

Детаљније о одредбама Општег колективног уговора биће писано у Рачуноводственој пракси број 13/08, која је у припреми.

    

 


Комплетан текст новог Општег колективног уговора може се преузети овде.

АРХИВА ВЕСТИ

ereste