Извршена је измена Одлуке о условима за личне и физичке и преносе средстава плаћања у иностранство и из иностранства

На основу овлашћења из члана 31. Закона о девизном пословању, гувернер Народне банке Србије, донео је Одлуку о изменама  Одлуке о условима за личне и физичке и преносе средстава плаћања у иностранство и из иностранства.

    

Одлуком је повећан износ са 5.000 на 10.000 евра:

    

- динарске противредности, који резидент - физичко лице и нерезидент - физичко лице, могу износити из Републике, односно уносити у Републику;

    

- ефективног страног новца или чекова, односно противвредности у другој страној валути,  које  резидент - физичко лице може износити у иностранство;

    

- ефективног страног новца, односно противвредности у другој страној валути које нерезидент - физичко лице може износити у иностранство; и

    

- повећан је износ средства плаћања по основу трошкова потребних за издржавања породице, са 8.000 на 10.000 евра, до ког резидент - физичко лице може месечно преносити из Републике у иностранство.

    

Одлука је објављена у «Службеном гласнику РС» број 52/08 и ступа на снагу  од 1. јуна 2008. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste