Информација о просечној заради у јуну 2008. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 206 од 21.07.2008. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јуну износи 45.608 динара. Исплаћена зарада у јуну номинално је већа од исплаћене зараде у мају за 1,72 % а реално за 1,21 %.
  
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у јуну износи 32.648 динара и номинално је већа од исплаћене зараде у мају за 1,56% а реално за 1,05%

     
Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди дајемо у прегледу који следи:

  

  Јун 2008

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

45.608

32.648

Привреда

43.332

31.125

Ванпривреда

49.806

  35.454На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за јун од 45.608 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. августа 2008. године у износу од 228.040 динара (45.608 х 5).
  
Подаци о исплаћеној заради за јун објављени су у "Службеном гласнику РС" бр. 70/2008.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste