Информација о најнижој месечној основици доприноса

Најнижу месечну основицу доприноса, према члану 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, чини износ од 35% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији, исплаћене у претходном кварталу.

  

У "Службеном гласнику РС", бр. 70 од 22. јула 2008. године, објављен је податак да  просечна месечна зарада по запосленом у Републици Србији, исплаћена у другом кварталу 2008. године износи 45.266 динара.

 

Нови износ најниже месечне основице доприноса је 15.843 динара (45.266 х 35%).

Очекује се да надлежни министар утврди и објави најнижу месечну основицу доприноса за обавезно социјално осигурање, која би се примењивала од 01. августа до 31. октобра 2008. године, у износу: 15.843 динар.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste