Računovodstvena praksa

Објављен је износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање

Министар финансија утврдио је да је износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање 15.843 дин.

    

Износ најниже основице објављен је у "Службеном Гласнику РС." бр 71/2008 и примењиваће се од 1. авугста до 31. октобра 2008. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste