Утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у јулу

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 211. од 31.07.2008. године, објављени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у јулу 2008. године: 

 

 

Јул /јун 2008

Од 1. јануара до краја јула

Индекси цена на мало

100,1

106,2

Индекси трошкова живота

98,9

105,8

   

Затезна камата за јул/август износи 0,6005%


АРХИВА ВЕСТИ

ereste