Информација о просечној заради у јулу 2008. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 236 од 22.08.2008. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јулу износи 46.115 динара. Исплаћена зарада у јулу номинално је већа од исплаћене зараде у јуну за 1,11 % а реално за  2,23%.
  

Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у јулу износи 33.058 динара и номинално је већа од исплаћене зараде у јуну за 1,26% а реално за 2,39%

     
Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди дајемо у прегледу који следи:

  

  Јул 2008

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

46.115

33.058

Привреда

43.504

31.284

Ванпривреда

50.934

36.334На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за јул од 46
.115 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. септембра 2008. године у износу од 230.575 динара (46.115 х 5).
  
Подаци о исплаћеној заради за јул биће објављени у наредном броју "Службеног гласника РС"


АРХИВА ВЕСТИ

ereste